Osem tipov pre výborný grafický dizajn vášho webu

Osem tipov pre výborný grafický dizajn vášho webu - 2

Výborný grafický dizajn (tvorený vhodnou kombináciou línie, tvaru, farby, textúry, typografie, priestoru a obrazu) je garanciou príťažlivosti webu. Nasledujúci článok vysvetľuje, prečo je grafický dizajn dôležitý a približuje osem overených tipov pre vytvorenie vizuálne atraktívneho webu, ktorý bude úspešne podporovať a sprevádzať zákazníkov pri vykonávaní aktivít  ako odber e-mailov, nákup a i.

Prečo je grafický dizajn dôležitý?

Ak podnikáte, určite by ste si mali založiť vlastnú webovú stránku. Dbajte na jej dobrý grafický dizajn, ktorý zabezpečí vynikajúcu prezentáciu ponúkaných produktov aj komunikáciu so zákazníkmi. Jeho prvky voľte účelne tak, aby vytvárali súlad. Inšpirujte sa nasledujúcimi tipmi:

1. grafický dizajn uznáva kontrastné farby

K najväčším faux pas v rámci webdizajnu ako procesu tvorby webu patrí výber farieb bez kontrastu (biela so svetlo šedou a pod.). Budú zle viditeľné na obrazovke, a teda aj zle čitateľné. Zvážte výber farieb, ktoré sú na farebnom kruhu umiestnené oproti sebe. Použite paletu farieb s 1 až 3 primárnymi farbami (vyplnia väčšinu dizajnu) a 1 až 3 sekundárnymi farbami (slúžia ako kontrast na doplnenie). Nepodceňujte vplyv farieb v marketingu na recipienta.

2. vyberte si ľahko čitateľné písma

Pokiaľ ide o webový grafický dizajn, tak prvoradá je už spomínaná čitateľnosť. Ovplyvňujú ju nielen farby, ale aj písmo. Príliš štylizované alebo skrátené písma môžu spôsobiť, že zákazník text neprečíta a tak zo stránky odíde. Využite aspoň dve rôzne písma na označenie nadpisov a na zvýraznenie slov, príp. viet. Pozor na použite viacerých typov a štýlov písma. Text pôsobí nekonzistentne a je náročný na prečítanie. Skúste použiť jednu rodinu písiem a manipulujte s ich variantmi (tučné, kurzíva atď.). Vytvoria vizuálnu jednotnosť textu. Nezabúdajte, že typografia na webe má svoje pravidlá používania.

3. grafický dizajn akceptuje biely priestor

Atraktívny grafický dizajn neuznáva preplnenosť textom, obrázkami atď. Podľa štúdie Google (2012) sú za príťažlivé považované weby obklopené bielym priestorom. Využite prázdne miesto tak, že sa zameriate na jeden prvok, napr. na textové pole alebo video – a okolo nich neumiestňujte nič, čo by mohlo odviesť pozornosť návštevníka. Je pravdepodobnejšie, že takýto grafický dizajn upúta a bude považovaný za atraktívnejší ako výrazne preplnený grafický dizajn. Weboví dizajnéri využívajú na naznačenie dôležitosti a na upútanie pozornosti vizuálne najdominantnejší prvok, ktorý je typický svojou polohou, napr. najvyšším umiestnením na stránke, popis väčším písmom a pod. Aj takéto detaily spolu s cielením reklamy spôsobia, že váš internetový obchod bude ziskový.

4. pozor na zarovnanie a štruktúru

Udržiavaním zarovnaných prvkov sa vytvorí štruktúra na celej stránke, ktorá prirodzene privedie oči prezerajúceho zákazníka tam, kam chcete. Prvky navrhnuté a vložené bez zarovnania môžu pôsobiť ako ledabolo nahodené, čo môže užívateľa zmiasť a spôsobiť, že váš web opustí. Čiže nadpisy, telo textu a obrázky majú byť zarovnané.

5. výzva na akciu

K odporúčaným nástrojom webu patrí vyplňovanie kontaktných formulárov, registrácia pre odber e-mailov či pripomenutie dokončenia nákupu. Pretože grafický dizajn má u zákazníkov vyvolať reakciu – ideálne nákup/objednanie tovaru a záujem o pravidelné zasielanie ponuky a noviniek. A viete vlastne, čo patrí medzi aktuálne nákupné trendy?

6. grafický dizajn má rešpektovať záhyb

Horný záhyb stránky označuje časť webu, ktorá sa používateľovi zobrazuje bez posúvania stránky nadol. Práve tu strávia návštevníci v priemere až 80 % času. Grafický dizajn má zabezpečiť, aby sa kľúčové informácie nachádzali práve v tejto časti.

7. používajte obrázky skutočných ľudí

Akýkoľvek minimalistický web môže byť elegantný, ale bez vizuálnej prítomnosti ľudí môže pôsobiť chladne a neosobne. Preto je začlenenie snímok reálnych osôb užitočné (najlepšie skutočných zamestnancov alebo zákazníkov). Tváre pomáhajú budovať dôveru a podporovať konverzáciu. Vyhýbajte sa fotografiám s osobami so strnulými či negatívnymi výrazmi. Pozor na preťaženie webu príliš veľkými fotografiami. Sú častou príčinou, že webové stránky sa načítavajú pomaly.

8. pridajte ikony

Grafický dizajn podporuje použite ikon, najmä ak chcete zdôrazniť či ozdobiť text, ale použitie obrázka v plnej veľkosti by bolo príliš rušivé. Chcete zdôrazniť výhody produktu? Vytvorte samostatné textové polia s podrobným opisom každej výhody a umiestnite nad nimi ikonu, trebárs fajky (tzv. niké). Aké jednoduché a efektívne.