Ako vplývajú farby v marketingu na recipienta?

Ako vplývajú farby v marketingu na recipienta? - 2

Farby v marketingu, ako dokázalo už niekoľko štúdií, sú veľmi dôležité. Správne zvolené farby pri grafike a dizajne značky dokážu zvýšiť jej rozpoznateľnosť až o 80%. Niektoré značky sú tak rozpoznateľné už na prvý pohľad podľa farby či s konkrétnou značkou spájané. Vhodne zvolené farby tiež zlepšujú čitateľnosť a zapamätateľnosť textu a jeho obsahu. Tieto faktory viedli grafikov k štandardizácii kódovania farebných odtieňov do základných kategórií na farby RGB a CMYK.

Ako vplývajú farby v marketingu na recipienta? - 3

Ako pôsobia RGB farby v marketingu?

RGB farby v marketingu ako aj v grafickom dizajne sú skratkou troch farieb, a to červenej, zelenej a modrej, čiže z anglického prekladu red, green a blue, ktoré sú takzvanými základnými farbami. RGB je najčastejšie používaným modelom pre elektronické prezentovanie farieb na displeji. Práve na vlnovú dĺžku týchto farieb má ľudské oko najväčšiu citlivosť a ich kombináciou, aditívnym miešaním, vznikajú ostatné farby. V bežne používanej 8 bitovej grafike to predstavuje dohromady až 256 farieb. Pokiaľ nie je prítomná ani jedna zo základných farieb, ľudské oko vidí čiernu a daný pixel na displeji nesvieti. Pokiaľ sú opačne zastúpené všetky tri základné farby, ľudské oko vidí bielu a daný pixel svieti na maximum. Farby v marketingu je tak veľmi dôležité poznať, vedieť ako vznikajú a ako ich správne kombinovať.

Jednou z hlavných výhod RGB farieb v marketingu je ich prispôsobivosť pre všetky druhy elektronických zariadení, ako napríklad monitorom, televízorom či iným mobilným zariadeniam. Najsilnejšou doménou RGB farieb sú digitálne logá, webstránky, videa, ikony či infografika, nakoľko najpresnejšie zachovávajú formáty GIF, JPEG, PNG alebo PSD.

Ako vplývajú farby v marketingu na recipienta? - 4

Čo predstavuje označenie CMYK farieb v marketingu?

Pod označením CMYK farieb v marketingu si každý marketér či grafik automaticky predstaví skratku spojenia farieb azúrová, purpurová, žltá a čierna z anglického prekladu cyan, magenta, yellow a key/black. Pri tejto kombinácii farieb sa miešaním zmenšuje farebné spektrum, ktoré sa odráža od povrchu. CMYK farby v marketingu tak nachádzajú využitie najmä pri tlači či tlačených reklamách, kde sú farby tvorené miešaním pigmentov. Základnými farbami pri CMYK-u je azúrová, purpurová a žltá, následne pri ich substraktívnom zložení vzniká čierna farba. V praxi pri miešaní farieb však veľa krát vznikne len tmavo-hnedá či sivá farba, z tohto dôvodu je k modelu pridávaná extra čierna.

Grafici využívajú CMYK ako model farieb v marketingu napríklad pri tlači bilboardov, vizitiek, reklamných materiálov, letákov, brožúr, produktových listov, štítkov, obalov či textílií. Vhodnými formátmi pre prácu s farbami CMYK sú najmä PDF, EPS a AI.

Jedným zo základných rozdielov zobrazenia farieb v marketingu medzi digitálom a printom je ten, že printové médium svetlo odráža, kdežto obrazovka či displej svetlo vyžarujú. Aby mohli na čiernej obrazovke farby pribudnúť, je potrebné pixely rozžiariť kombinovaním RGB farieb. A opačne, aby boli farby viditeľné na bielom papieri či podklade, je potrebné určitú čas odrazového svetla pohlcovať nánosom pigmentov modelu CMYK. Aj z tohto dôvodu nesmú grafici zabúdať na prevody Z RGB do CMYK pri tlači. Najčastejšie je používaný program nazývaný Raster Image Processor alebo prevod prebehne priamo v profesionálnej tlačiarni, kde je ešte pred tlačou dôkladne skontrolovaný použitý farebný model a formát.

Ako vplývajú farby v marketingu na recipienta? - 5