Osm tipů pro výborný grafický design vašeho webu

Osm tipů pro výborný grafický design vašeho webu - 2

Výborný grafický design (tvořený vhodnou kombinací linie, tvaru, barvy, textury, typografie, prostoru a obrazu) je garancí přitažlivosti webu. Následující článek vysvětluje, proč je grafický design důležitý a přibližuje osm ověřených tipů pro vytvoření vizuálně atraktivního webu, který bude úspěšně podporovat a doprovázet zákazníků při provádění aktivit jako odběr e-mailů, nákup a i.

Proč je grafický design důležitý?

Pokud podnikáte, určitě byste si měli založit vlastní webovou stránku. Dbejte na její dobrý grafický design, který zajistí vynikající prezentaci nabízených produktů i komunikaci se zákazníky. Jeho prvky volte účelně tak, aby vytvářely soulad. Inspirujte se následujícími tipy:

1. Grafický design uznává kontrastní barvy

K největším faux pas v rámci webdizajnu jako procesu tvorby webu patří výběr barev bez kontrastu (bílá se světle šedou apod.). Budou špatně viditelné na obrazovce, a tedy i špatně čitelné. Zvažte výběr barev, které jsou na barevném kruhu umístěny naproti sobě. Použijte paletu barev s 1 až 3 primárními barvami (vyplní většinu designu) a 1 až 3 sekundárními barvami (slouží jako kontrast k doplnění). Nepodceňujte vliv barev v marketingu na recipienta.

2. Vyberte si snadno čitelné písma

Pokud jde o webový grafický design, tak prvořadá je již zmíněná čitelnost. Ovlivňují ji nejen barvy, ale i písmo. Příliš stylizované nebo zkrácené písma mohou způsobit, že zákazník text nepřečte a tak ze stránky odejde. Využijte alespoň dvě různá písma pro označení nadpisů a na zvýraznění slov, příp. vět. Pozor na použijte více typů a stylů písma. Text působí nekonzistentně a je náročný na přečtení. Zkuste použít jednu rodinu písem a manipulujte s jejich variantami (tučné, kurzíva atd.). Vytvoří vizuální jednotnost textu. Nezapomínejte, že typografie na webu má svá pravidla používání.


3. Grafický design akceptuje bílý prostor

Atraktivní grafický design neuznává přeplněnost textem, obrázky atd. Podle studie Google (2012) jsou za přitažlivé považovány weby obklopené bílým prostorem. Využijte prázdné místo tak, že se zaměříte na jeden prvek, např. na textové pole nebo video – a kolem nich neumisťujte nic, co by mohlo odvést pozornost návštěvníka. Je pravděpodobnější, že takový grafický design upoutá a bude považován za atraktivnější jak výrazně přeplněný grafický design. Weboví designéři využívají k naznačení důležitosti a na upoutání pozornosti vizuální nejdominantnější prvek, který je typický svou polohou, např. nejvyšším umístěním na stránce, popis větším písmem a pod. I takové detaily spolu s cílením reklamy způsobí, že váš internetový obchod bude ziskový.


4. Pozor na zarovnání a strukturu

Udržováním zarovnaných prvků se vytvoří struktura na celé stránce, která přirozeně přivede oči prohlížející zákazníka tam, kam chcete. Prvky navrženy a vložené bez zarovnání mohou působit jako ledabyle nahozené, což může uživatele zmást a způsobit, že váš web opustí. Čili nadpisy, tělo textu a obrázky mají být zarovnány.


5. Výzva k akci

K doporučeným nástrojem webu patří vyplňování kontaktních formulářů, registrace pro odběr e-mailů či připomenutí dokončení nákupu. Protože grafický design má u zákazníků vyvolat reakci – ideální nákup / objednání zboží a zájem o pravidelné zasílání nabídky a novinek. A víte vlastně, co patří mezi aktuální nákupní trendy?


6. Grafický design má respektovat záhyb

Horní záhyb stránky označuje část webu, která se uživateli zobrazuje bez posouvání stránky dolů. Právě zde stráví návštěvníci v průměru až 80% času. Grafický design má zajistit, aby klíčové informace nacházely právě v této části.


7. Používejte obrázky skutečných lidí

Jakýkoliv minimalistický web může být elegantní, ale bez vizuální přítomnosti lidí může působit chladně a neosobně. Proto je začlenění snímků reálných osob užitečné (nejlépe skutečných zaměstnanců nebo zákazníků). Obličeje pomáhají budovat důvěru a podporovat konverzaci. Vyhýbejte se fotografiím s osobami se strnulými či negativními výrazy. Pozor na přetížení webu příliš velkými fotografiemi. Jsou častou příčinou, že webové stránky se načítají pomalu.


8. Přidejte ikony

Grafický design podporuje použijte ikon, zvláště pokud chcete zdůraznit či ozdobit text, ale použití obrázku v plné velikosti by bylo příliš rušivé. Chcete zdůraznit výhody produktu? Vytvořte samostatné textové pole s podrobným popisem každé výhody a umístěte nad nimi ikonu, třeba dýmky (tzv. Niké). Jak jednoduché a efektivní.