Grafický dizajn a jeho sedem základných prvkov

Grafický dizajn a jeho sedem základných prvkov - 2

Grafický dizajn je umenie kombinácie obrázkov, textu a kreatívnych nápadov k vytvoreniu grafických diel, ktoré získajú a zaujmú pozornosť diváka. Každý projekt grafického dizajnu má sedem základných prvkov – charakteristík, a to líniu, tvar, farbu, textúru, typografiu, priestor a obraz. Ich efektívne zvládnutie posunie vaše grafické portfólio na ďalšiu úroveň.

Grafický dizajn a jeho sedem základných prvkov - 3

Línia

V závislosti na ich forme, dĺžke či kontexte môžu línie usporiadať a sprostredkovať informácie, definovať tvary i naznačiť pohyb. Populárne sú línie horizontálne, vertikálne, diagonálne, pevné, naznačené, s rovným alebo zakriveným tvarom. Grafický dizajn učí, že v závislosti od kontextu môžu výraznejšie tmavšie línie komunikovať stabilitu, alebo podčiarknuť hrozbu. Načmárané riadky naznačia vzrušenie, ale aj zmätok či neporiadok. Vlnité línie vyjadria krehkosť, eleganciu, neistotu i krásu.

Tvar

Grafický dizajn rozlišuje dva typy tvarov. Geometrické tvary sú dvoj- alebo trojrozmerné. Tvorí ich súbor bodov spojených priamkami alebo zakrivenými čiarami (trojuholníky, štvorce, obdĺžniky, kruhy, elipsy). Organické tvary sú menej jednotné a zahŕňajú prírodné (listy, kryštály) alebo abstraktné (škvrny, machule) tvary. Štandardne sú zaoblené hrany považované za pozitívne, láskavé, priateľské. Štvorce a obdĺžniky naznačujú rovnováhu, spoľahlivosť a silu. Trojuholníky majú kultúrne spojenie s vedou, náboženstvom i históriou. Nezabúdajte na aktuálne a správne rozmery výslednej grafiky, nielen jej jednotlivých tvarov.

Grafický dizajn a jeho sedem základných prvkov - 4

Farba

Farba zdieľa nálady i vyprovokuje emócie. Grafický dizajn uznáva farebný kruh poskytujúci praktický návod pre vhodný výber farieb v marketingu a farebných kombinácií, ktoré spolu ladia alebo vytvárajú kontrast:

– monochromatické – sú odtiene rovnakej farby, ktoré spoločne dokonale ladia

– analogické – sa nachádzajú blízko seba na farebnom kruhu, pôsobia harmonicky

– komplementárne – sú oproti sebe na farebnom kruhu, majú vysoký kontrast, priťahujú pozornosť

– triadické – sú rovnomerne rozmiestnené na farebnom kruhu, sú živé, ale vyžadujú rovnováhu

Vo všeobecnosti pastelové farby pôsobia sebavedomým i upokojujúcim dojmom. Jasné odtiene sprostredkúvajú zábavu a šťastie. Tmavšie odtiene prezrádzajú vážnosť a profesionalitu.

Grafický dizajn a jeho sedem základných prvkov - 5

Textúra

Textúra je vzhľad povrchu vytvorený nejakou fyzickou štruktúrou, vďaka ktorej objekt vyzerá mäkko, tvrdo, lesklo atď. Rozlišujú sa aj vizuálne textúry (vzory), ktoré sú viac štrukturované a skôr vplývajú na vizuálne zmysly ako na emócie. Najčastejšie sú textúry tvorené opakovaním farieb, prvkov, blokov textu i fotografií, a ovplyvňujú spôsob, akým recipient vníma a cíti povrch. Dodávajú pocit hmatateľnosti či hĺbky.

Grafický dizajn a jeho sedem základných prvkov - 6

Typografia

Ak vyberáte písmo, príp. vytvárate vlastnú typografiu, vždy sa uistite, či je čitateľné. Rozhodujúca je aj hmotnosť písma. Veľké alebo tučné písmená obvykle znamenajú dôležitosť daného textu. Ale môžu pôsobiť i ťažkopádne. Tenké písmená sa spájajú s eleganciou a modernosťou, avšak budia aj dojem krehkosti. Účinný grafický dizajn dosiahnete, ak použijete max. tri písma. Prečítajte si, aké sú základné pravidlá používania typografie na webe.

Grafický dizajn a jeho sedem základných prvkov - 7

Priestor

Priestor poskytuje akúsi oddychovú miestnosť, vyvažuje ťažšie vizuálne prvky, zdôrazňuje obrazy či informácie. Úzke rozostupy medzi vizuálnymi prvkami naznačujú ich silný vzájomný vzťah, širšie rozostupy zase menšiu príbuznosť. Grafický dizajn rozlišuje dva priestory. Pozitívny je tvorený vizuálnymi prvkami, na ktoré chce dizajnér zamerať pozornosť. Negatívny priestor odkazuje na všetko ostatné, vrátane pozadia. Nezabúdajte, že organizovaný negatívny priestor je nevyhnutný pre súdržnú a vizuálne zaujímavú kompozíciu.

Grafický dizajn a jeho sedem základných prvkov - 8

Obraz

Efektívny grafický dizajn predpokladá použitie obrazového materiálu, ktorý upúta pozornosť a vyjadrí konkrétnu informáciu. Obraz totiž poskytuje kontext pre komunikáciu tvorcu, pridáva nevyhnutnú dramatičnosť alebo akciu, a zároveň vytvára celkovú náladu. Pri výbere a začleňovaní je dôležité nájsť obraz, ktorý sprostredkováva správny príbeh a maximalizuje vizuálny záujem. Dobrá rada – pri vytváraní grafiky pre webové stránky nezabúdajte na primeranú veľkosť použitých fotografií a obrázkov. Príliš veľké obrázky sú jedným z dôvodov, prečo sa webové stránky načítavajú pomaly.

Múdry výber prvkov je účinnou cestou ku komunikatívnym a vizuálne príťažlivým grafickým návrhom, ktoré vám pomôžu pri cielení reklamy, ktoré je dôležité pre vaše podnikanie.