Grafický design a jeho sedm základních prvků

Grafický design a jeho sedm základních prvků - 2

Grafický design je umění kombinace obrázků, textu a kreativních nápadů k vytvoření grafických děl, které získají a zaujmou pozornost diváka. Každý projekt grafického designu má sedm základních prvků – charakteristik, a to linii, tvar, barvu, texturu, typografii, prostor a obraz. Jejich efektivní zvládnutí posune vaše grafické portfolio na další úroveň.

Grafický design a jeho sedm základních prvků - 3


Linie


V závislosti na jejich formě, délce či kontextu mohou linie uspořádat a zprostředkovat informace, definovat tvary i naznačit pohyb. Populární jsou linie horizontálně, vertikálně, diagonálně, pevné, naznačené, s rovným nebo zakřiveným tvarem. Grafický design učí, že v závislosti na kontextu mohou výrazněji tmavší linie komunikovat stabilitu nebo podtrhnout hrozbu. Načmáraných řádky naznačí vzrušení, ale i zmatek či nepořádek. Vlnité linie vyjádří křehkost, eleganci, nejistotu i krásu.


Tvar


Grafický design rozlišuje dva typy tvarů. Geometrické tvary jsou dvou- nebo trojrozměrné. Tvoří je soubor bodů spojených přímkami nebo zakřivenými čarami (trojúhelníky, čtverce, obdélníky, kruhy, elipsy). Organické tvary jsou méně jednotné a zahrnují přírodní (listy, krystaly) nebo abstraktní (skvrny, kaňky) tvary. Standardně jsou zaoblené hrany považovány za pozitivní, laskavé, přátelské. Čtverce a obdélníky naznačují rovnováhu, spolehlivost a sílu. Trojúhelníky mají kulturní spojení s vědou, náboženstvím i historií. Nezapomínejte na aktuální a správné rozměry výsledné grafiky, nejen její jednotlivých tvarů.

Grafický design a jeho sedm základních prvků - 4


Barva


Barva sdílí nálady i vyprovokuje emoce. Grafický design uznává barevný kruh poskytující praktický návod pro vhodný výběr barev v marketingu a barevných kombinací, které spolu ladí nebo vytvářejí kontrast:

  • monochromatické – jsou odstíny stejné barvy, které společně dokonale ladí
  • analogické – se nacházejí blízko sebe na barevném kruhu, působí harmonicky
  • komplementární – jsou naproti sobě na barevném kruhu, mají vysoký kontrast, přitahují pozornost
  • triadické – jsou rovnoměrně rozmístěny na barevném kruhu, jsou živé, ale vyžadují rovnováhu

Vo všeobecnosti pastelové farby pôsobia sebavedomým i upokojujúcim dojmom. Jasné odtiene sprostredkúvajú zábavu a šťastie. Tmavšie odtiene prezrádzajú vážnosť a profesionalitu.

Grafický design a jeho sedm základních prvků - 5

Textura

Textura je vzhled povrchu vytvořen nějakou fyzickou strukturou, díky které objekt vypadá měkce, tvrdě, leskle atd. Rozlišují se i vizuálně textury (vzory), které jsou více strukturované a spíše ovlivňují vizuální smysly jako na emoce. Nejčastěji jsou textury tvořeny opakováním barev, prvků, bloků textu i fotografií, a ovlivňují způsob, jakým recipient vnímá a cítí povrch. Dodávají pocit hmatateľnosti či hloubky.

Grafický design a jeho sedm základních prvků - 6


Typografie


Pokud vybíráte písmo, příp. vytváříte vlastní typografii, vždy se ujistěte, zda je čitelné. Rozhodující je i hmotnost písma. Velké nebo tučné písmena obvykle znamenají důležitost daného textu. Ale mohou působit i těžkopádné. Tenké písmena se spojují s elegancí a moderností, ovšem budí i dojem křehkosti. Účinný grafický design dosáhnete, pokud použijete max. tři písma. Přečtěte si, jaké jsou základní pravidla užívání typografie na webu.

Grafický design a jeho sedm základních prvků - 7


Prostor


Prostor poskytuje jakousi odpočívárna, vyvažuje těžší vizuální prvky, zdůrazňuje obrazy či informace. Úzké rozestupy mezi vizuálními prvky naznačují jejich silný vzájemný vztah, širší rozestupy zase menší příbuznost. Grafický design rozlišuje dva prostory. Pozitivní je tvořen vizuálními prvky, na které chce designér zaměřit pozornost. Negativní prostor odkazuje na všechno ostatní, včetně pozadí. Nezapomínejte, že organizovaný negativní prostor je nezbytný pro soudržnou a vizuálně zajímavou kompozici.

Grafický design a jeho sedm základních prvků - 8


Obraz


Efektivní grafický design předpokládá použití obrazového materiálu, který upoutá pozornost a vyjádří konkrétní informaci. Obraz totiž poskytuje kontext pro komunikaci tvůrce, přidává nezbytnou dramatičnost nebo akci, a zároveň vytváří celkovou náladu. Při výběru a začleňování je důležité najít obraz, který zprostředkovává správný příběh a maximalizuje vizuální zájem. Dobrá rada – při vytváření grafiky pro webové stránky nezapomínejte na přiměřenou velikost použitých fotografií a obrázků. Příliš velké obrázky jsou jedním z důvodů, proč se webové stránky načítají pomalu.

Moudrý výběr prvků je účinnou cestou ke komunikativním a vizuálně přitažlivým grafickým návrhem, které vám pomohou při cílení reklamy, které je důležité pro vaše podnikání.