Jak ovlivňují barvy v marketingu na recipienta?

Jak ovlivňují barvy v marketingu na recipienta? - 2

Barvy v marketingu, jak dokázalo již několik studií, jsou velmi důležité. Správně zvolené barvy při grafice a designu značky dokáží zvýšit její rozpoznatelnost až o 80%. Některé značky jsou tak rozpoznatelné již na první pohled podle barvy či s konkrétní značkou spojovány. Vhodně zvolené barvy také zlepšují čitelnost a zapamatovatelnost textu a jeho obsahu. Tyto faktory vedly grafiků ke standardizaci kódování barevných odstínů do základních kategorií na barvy RGB a CMYK.

Jak ovlivňují barvy v marketingu na recipienta? - 3

Jak působí RGB barvy v marketingu?

RGB barvy v marketingu i v grafickém designu jsou zkratkou tří barev, a to červené, zelené a modré, čili z anglického překladu red, green a blue, které jsou takzvanými základními barvami. RGB je nejčastěji používaným modelem pro elektronické prezentování barev na displeji. Právě na vlnovou délku těchto barev má lidské oko největší citlivost a jejich kombinací, aditivním mícháním, vznikají ostatní barvy. V běžně používané 8 bitové grafice to představuje dohromady až 256 barev. Pokud není přítomna ani jedna ze základních barev, lidské oko vidí černou a daný pixel na displeji nesvítí. Pokud jsou opačně zastoupeny všechny tři základní barvy, lidské oko vidí bílou a daný pixel svítí na maximum. Barvy v marketingu je tak velmi důležité znát, vědět jak vznikají a jak je správně kombinovat.


Jednou z hlavních výhod RGB barev v marketingu je jejich přizpůsobivost pro všechny druhy elektronických zařízení, jako například monitorem, televizí či jiným mobilním zařízením. Nejsilnější doménou RGB barev jsou digitální loga, webstránky, videa, ikony či infografika, nakolik nejpřesnější zachovávají formáty GIF, JPEG, PNG nebo PSD.

Jak ovlivňují barvy v marketingu na recipienta? - 4

Což představuje označení CMYK barev v marketingu?

Pod označením CMYK barev v marketingu si každý marketér či grafik automaticky představí zkratku spojení barev azurová, purpurová, žlutá a černá z anglického překladu cyan, magenta, yellow a key / black. Při této kombinaci barev se mícháním zmenšuje barevné spektrum, které se odráží od povrchu. CMYK barvy v marketingu tak nacházejí využití zejména při tisku či tištěných reklamách, kde jsou barvy tvořeny mícháním pigmentů. Základními barvami při CMYK-u je azurová, purpurová a žlutá, následně při jejich substraktívnom složení vzniká černá barva. V praxi při míchání barev však hodně krát vznikne pouze tmavě-hnědá či šedá barva, z tohoto důvodu je k modelu přidávána extra černá.


Grafici využívají CMYK jako model barev v marketingu například při tisku bilboardů, vizitek, reklamních materiálů, letáků, brožur, produktových listů, štítků, obalů či textilií. Vhodnými formáty pro práci s barvami CMYK jsou zejména PDF, EPS a AI.


Jedním ze základních rozdílů zobrazení barev v marketingu mezi digitálem a printem je ten, že tištěná médium světlo odráží, kdežto obrazovka či displej světlo vyzařují. Aby mohli na černé obrazovce barvy přibýt, je třeba pixely rozzářit kombinováním RGB barev. A opačně, aby byly barvy viditelné na bílém papíře či podkladu, je třeba určitou čas odrazového světla pohlcovat nánosem pigmentů modelu CMYK. I z tohoto důvodu nesmí grafici zapomínat na převody Z RGB do CMYK při tisku. Nejčastěji je používán program nazýván Raster Image Processor nebo převod proběhne přímo v profesionální tiskárně, kde je ještě před tiskem důkladně zkontrolován použitý barevný model a formát.

Jak ovlivňují barvy v marketingu na recipienta? - 5