UX dizajnér – špecifikácia povolania. 2. časť

UX designér

V prvej časti článku o profesii UX dizajnér sme si predstavili činnosti, akými si UX dizajnér zaoberá a aké sú jeho vyhliadky a platové ohodnotenie na trhu práce. V tejto časti článku sa budeme bližšie venovať tomu, čo všetky by mal UX dizajnér ovládať, aby uspel na trhu práce. Popíšeme tiež, aké školenia by mal UX dizajnér absolvovať.

UX dizajnér

UX dizajnér – aké kvalifikácie a zručnosti potrebuje, aby bol úspešným?

Kvalitný UX dizajnér by mal dobre rozumieť princípom dizajnu a osvedčeným postupom v používateľskej skúsenosti. Mal by mať tiež silné technologické zázemie a byť schopný chápať zložitosť používateľských rozhraní a používať známe a overené dizajnové vzory. Aby mohol UX dizajnér efektívne vykonávať svoje povinnosti, mal by mať minimálne niekoľkoročné skúsenosti a znalosti získané samostatne a v praxi. Znalosti je možné získať absolvovaním štúdia v oblasti dizajnu, ale malo by ísť o štúdie UX/UI Designer, ktoré sa vykonávajú iba v oblastiach špecializujúcich sa na dizajn. Najlepšie je vykonávať ich na univerzite s primerane kvalifikovaným personálom. Ak sa dizajnér nemôže pochváliť vyštudovaním takejto univerzity, bolo by dobré, keby už mal obchodnú prax. Niekedy sa môže hodiť aj možnosť pochváliť sa absolvovaním niekoľkých školení v tejto oblasti. Okrem toho sú vysoko cenené certifikáty potvrdzujúce získané kvalifikácie. Príkladom certifikátu môže byť UXQCC CPUE na základnej úrovni alebo na pokročilej úrovni. 

kvalifikácia  UX dizajnéra

Navyše, každý UX dizajnér, ktorý si váži svoju profesiu, by si mal neustále rozširovať svoje znalosti a sledovať najnovšie výsledky výskumu a trendy v tejto oblasti, aby sa dokázal vyrovnať so všetkými technologickými zmenami. Aby bol plne úspešný, mal by ovládať mäkké zručnosti, ako je analytické myslenie, komunikácia, tímová práca a kreativita. Tieto vlastnosti mu umožnia oveľa efektívnejšie spolupracovať s inými špecialistami a vytvárať skutočne inovatívne riešenia.

Výhody využívania práce UX dizajnéra

Výhody využívania práce a schopností UX dizajnéra sú mnohé. Preto sú dizajnéri UX často vnímaní ako riešitelia problémov a môžu byť hnacou silou úspešnosti produktov. Sú tiež veľmi kreatívni a schopní prichádzať s inovatívnymi riešeniami zložitých problémov.

Byť dizajnérom UX však nie je jednoduché. Vyžaduje jedinečnú kombináciu kreativity, technických znalostí a zručností pri riešení problémov na vytvorenie efektívnych a užívateľsky prívetivých návrhov. Okrem toho musia dizajnéri UX zostať v obraze s najnovšími trendmi v odvetví a technologickým pokrokom, aby zabezpečili, že ich návrhy zostanú relevantné a efektívne. 

výhody práce UX dizajnér

Ako technológia napreduje, rola dizajnéra UX sa neustále mení a vyžaduje, aby mal neustále aktuálne informácie. Učenie sa nových nástrojov, hľadanie optimálnej pracovnej cesty, napríklad pomocou umelej inteligencie, široko chápaná optimalizácia práce, to sú dôležité aspekty, ktorým sa tiež oplatí venovať pozornosť.