UX designér – specifikace povolání. 2. část

UX designér

V první části článku o profesi UX designér jsme si představili činnosti, jakými si UX designér zabývá a jaké jsou jeho vyhlídky a platové ohodnocení na trhu práce. V této části článku se budeme blíže věnovat tomu, co všechny by měl UX designér ovládat, aby uspěl na trhu práce. Popíšeme také, jaká školení by měl UX designér absolvovat.

UX designér

UX designér – jaké kvalifikace a dovednosti potřebuje, aby byl úspěšným?

Kvalitní UX designér by měl dobře rozumět principům designu a osvědčeným postupům v uživatelské zkušenosti. Měl by mít také silné technologické zázemí a být schopen chápat složitost uživatelských rozhraní a používat známé a ověřené designové vzory. Aby mohl UX designér efektivně vykonávat své povinnosti, měl by mít minimálně několikaleté zkušenosti a znalosti získané samostatně a v praxi. Znalosti lze získat absolvováním studia v oblasti designu, ale mělo by jít o studie UX/UI Designer, které se provádějí pouze v oblastech specializujících se na design. Nejlepší je provádět je na univerzitě s přiměřeně kvalifikovaným personálem. Pokud se designér nemůže pochlubit vystudováním takové univerzity, bylo by dobré, kdyby už měl obchodní praxi. Někdy se může hodit také možnost pochlubit se absolvováním několika školení v této oblasti. Kromě toho jsou vysoce ceněné certifikáty potvrzující získané kvalifikace. Příkladem certifikátu může být UXQCC CPUE na základní úrovni nebo na pokročilé úrovni.

kvalifikace UX designéra

Navíc, každý UX designér, který si váží své profese, by si měl neustále rozšiřovat své znalosti a sledovat nejnovější výsledky výzkumu a trendy v této oblasti, aby se dokázal vyrovnat se všemi technologickými změnami. Aby byl plně úspěšný, měl by ovládat měkké dovednosti, jako je analytické myšlení, komunikace, týmová práce a kreativita. Tyto vlastnosti mu umožní mnohem efektivněji spolupracovat s jinými specialisty a vytvářet skutečně inovativní řešení.

Výhody využívání práce UX designéra

Výhody využívání práce a schopností UX designéra jsou mnohé. Proto jsou designéři UX často vnímáni jako řešitelé problémů a mohou být hnací silou úspěšnosti produktů. Jsou také velmi kreativní a schopni přicházet s inovativními řešeními složitých problémů.

Být designérem UX však není jednoduché. Vyžaduje jedinečnou kombinaci kreativity, technických znalostí a dovedností při řešení problémů k vytvoření efektivních a uživatelsky přívětivých návrhů. Kromě toho musí designéři UX zůstat v obraze s nejnovějšími trendy v odvětví a technologickým pokrokem, aby zajistily, že jejich návrhy zůstanou relevantní a efektivní.

práce UX designéra

Jak technologie postupuje, role designéra UX se neustále mění a vyžaduje, aby měl neustále aktuální informace. Učení se nových nástrojů, hledání optimální pracovní cesty, například pomocí umělé inteligence, široce chápaná optimalizace práce, to jsou důležité aspekty, kterým se také vyplatí věnovat pozornost.