Nielsenove heuristiky v dizajne UX. 1. časť

Nielsenove heuristiky

Počuli ste už niekedy pojem Nielsenove heuristiky? Nielsenove heuristiky v jednoduchom jazyku predstavujú súbor všeobecných smerníc, ktoré vytvoril výskumník Jakob Nielsen. Používajú sa pri navrhovaní užitočných webových stránok v súlade s princípmi User Experience (UX). Ak chcete teda zvýšiť účinnosť webovej stránky, malí by ste vedieť, aké akcie privedú želaný efekt. Tu sa hodí 10 heuristiek Jakoba Nielsena, ktoré vám predstavíme v sérii dvoch článkov.

Nielsenove heuristiky

Nielsenove heuristiky – čo to je?

Ako sme vyššie uviedli, Nielsenove heuristiky sú isté smernice, ako dosiahnuť úspech webu. To znamená, že heuristika má pomôcť webovým vývojárom poskytnúť intuitívny a uspokojivý zážitok pre používateľov pri používaní webových stránok.

Medzi prvé tri heuristiky patria – zobrazenie stavu systému, udržovanie konzistentnosti  medzi systémom a realitou a poskytnutie užívateľovi plnú kontrolu. Zobrazenie stavu systému hovorí, že by ste mali používateľa informovať o stave akcie, teda o tom, čo sa na stránke deje a kde sa práve nachádza. V prípade internetového obchodu to môže byť informácia o štádiu nákupného procesu (napr. v štádiu poskytnutia údajov, platby, súhrnu). Ďalším dobrým príkladom sú „drobčeky“, ktoré používateľovi ukazujú, v ktorej časti webu sa nachádza a ako sa k nej dostať zadaním nasledujúcich podstránok. Tento prvok podporuje orientáciu a uľahčuje navigáciu v rámci danej lokality. Ďalším pravidlom je udržovanie konzistentnosti.  Toto je pomerne všeobecné pravidlo, ktoré možno zhrnúť asi takto: snažte sa, aby bol váš web zrozumiteľný pre všetkých jeho používateľov. Čo to znamená? Podľa komentátorov heuristiky Nielsen je všetko o jazyku: „hovorte jazykom používateľa“. Napríklad, ak prevádzkujete internetový obchod s domácimi spotrebičmi, dbajte na to, aby sa každý návštevník mohol o vybranom televízore či práčke dozvedieť čo najviac informácií. Nielsenove heuristiky hovoria, že by ste sa mali snažiť písať v jazyku používateľa, aby ste mu plne rozumeli. Vyhnite sa odbornej terminológii a ak musíte použiť zložité slovo, snažte sa ho vysvetliť jasne. Poskytnúť používateľovi plnú kontrolu znamená, že by užívatelia mali mať možnosť voľne a intuitívne sa pohybovať po stránke. Napríklad, ak návštevník internetového obchodu pridal do virtuálneho nákupného košíka nesprávny produkt, mal by mať možnosť ho odtiaľ jednoducho odstrániť a vrátiť sa a pokračovať v prehliadaní ponuky. To dáva pocit dôvery a posilňuje pozitívnu používateľskú skúsenosť. Zvyšuje sa tak šanca, že opäť využijú ponuku spoločnosti.

Nielsenove heuristiky

Konzistentnosť podľa Nielsenových heuristík

Každý používateľ si vytvoril zvyky pri prehliadaní a má rád obľúbené riešenia používané na rôznych miestach na webe. Vďaka tomu sa nemusí zakaždým učiť navigovať na stránke. Štvrté pravidlo heuristiky spoločnosti Nielsen teda hovorí – snažte sa, aby bola vaša stránka konzistentná a neodchyľovala sa od súčasných štandardov .

Nielsenove heuristiky

Upozorňujeme, že správcovia webu majú tendenciu umiestňovať kľúčové prvky na rovnaké miesta. Napríklad logo spoločnosti v ľavom hornom rohu a hlavné menu hore vedľa (alebo o niečo nižšie). Zaujímajú vás ďalšie Nielsenove heuristiky? Pozývame vás na prečítanie druhej časti nášho článku na túto tému.