S BRATEKO s. r. o. s√ļ priemyseln√© podlahy vŇĺdy kvalitne poloŇĺen√©

priemyselné podlahy
betonove-podlahy.info

Sme t√≠m, ktor√Ĺ vyuŇĺ√≠va bohat√© sk√ļsenosti, keńŹ ide o¬†priemyseln√© podlahy. Pracujeme vŇĺdy s¬†pln√Ĺm nasaden√≠m a¬†sme st√°le pripraven√≠ sa zlepŇ°ovaŇ•. M√°me premyslen√© vŇ°etko do detailu, a¬†pr√°ve preto s√ļ naŇ°i z√°kazn√≠ci spokojn√≠ po celom Slovensku. Pokiańĺ ide o priemyseln√© podlahy, ste na spr√°vnom mieste.

Priemyseln√© podlahy od medzin√°rodn√Ĺch dod√°vateńĺov

Firma BRATEKO s. r. o. kaŇĺd√ļ z√°kazn√≠cku poŇĺiadavku rieŇ°i individu√°lne. Pri rieŇ°en√≠ priemyseln√Ĺch podl√°h na mieru v√°m dok√°Ňĺeme zabezpeńćiŇ• spr√°vny v√Ĺber v√ĹstuŇĺe. Priemyseln√© podlahypoloŇĺ√≠me takzvan√Ĺm LASEE SCREED, ńćo je laser, ktor√Ĺ uklad√° bet√≥n spolu s¬†vyŇ°Ň°ou produktivitou a¬†rovinnosŇ•ou. Realizujeme priemyseln√© podlahy, podkladov√© bet√≥ny, rovn√© a¬†Ň°ikm√© netradińćn√© plochy. Samozrejme rieŇ°ime aj z√°kladov√© dosky. Okrem toho, Ňĺe sa m√īŇĺete u¬†n√°s spońĺahn√ļŇ• na podlahy, vyt√Ĺńćime v√°m aj v√ĹŇ°kov√© body spolu s¬†n√°vrhom sp√°dovania r√īznych vonkajŇ°√≠ch pl√īch. VaŇ°e priemyseln√© podlahy bud√ļ vysokej kvality, pretoŇĺe spolupracujeme len s¬†kvalifikovan√Ĺmi medzin√°rodn√Ĺmi dod√°vateńĺmi.

priemyselné podlahy

Tipy, ńćo vŇ°etko potrebujete pri realizovan√≠ priemyseln√Ĺch podl√°h

KeńŹŇĺe je z√°kladom √ļplne kaŇĺdej budovy kvalitn√° podlaha, my v√°m zabezpeńć√≠me len tie najlepŇ°ie podlahy, ktor√© v√°m aj dlho vydrŇĺia. Pokiańĺ podnik√°te v priemysle, potrebujete spńļŇąaŇ• ist√© krit√©ria poloŇĺenia priemyselnej podlahy. Samozrejme ide aj o¬†spokojnosŇ• z√°kazn√≠ka. My sami na to db√°me, a¬†preto je spokojnosŇ• z√°kazn√≠ka s¬†mont√°Ňĺou priemyseln√Ĺch podl√°h naŇ°ou najvyŇ°Ň°ou prioritou. VńŹaka tomuto pr√≠stupu m√°me za sebou uŇĺ niekońĺko √ļspeŇ°n√Ĺch projektov. Vykon√°me vŇ°etky sluŇĺby, ktor√© sa t√Ĺkaj√ļ priemyseln√Ĺch podl√°h od poradenstva aŇĺ po samotn√ļ realiz√°ciu. Navrhneme v√°m priemyseln√© podlahy a vyberiem aj spr√°vne varianty. Zavolajte si na poloŇĺenie priemyselnej podlahy profesion√°lny t√≠m odborn√≠kov.