Psychológia farieb v reklame a marketingovej komunikácii – 1. časť

Psychologie barev

O emóciách, ktoré vyvolávajú jednotlivé farby a ich tóny boli napísané celé knihy. Téma psychológia farieb však ešte stále nie je celkom vyčerpaná. Čo to teda znamená pre reklamných grafikov, tvorcov webstránok a marketingových propagácií či odborníkov na sociálne médiá? Odpoveďou je, že naozaj veľa. Psychológia farieb je dôležitá pri tvorbe webstránok, reklám, lôg, grafík na sociálne siete aj pri fotografiách, videách či celkovo pri budovaní dizajn manuálu značky.

Psychológia farieb v reklame a marketingovej komunikácii

Psychológia farieb – prečo je v marketingu dôležitá?

Dobrý marketing a psychológia farieb idú ruka v ruke. Vybrať si farbu, ktorá bude reprezentovať vašu značku je neraz kľúčovým faktorom k úspechu. Vyprať si môžete aj skupinu farieb, ktoré založíte do dizajn manuálu vašej značky. Pri tvorbe akýchkoľvek publikácií či brandingu by ste mali používať práve farby z vášho dizajn manuálu. Pýtate sa prečo? Dôvod je veľmi jednoduchý.

Psychológia farieb je veľmi silným elementom v marketingu, pri tvorbe reklám aj pri budovaní povedomia o značke. Recipienti si vytvárajú asociácie s vašou značkou aj na základe farieb. Vybrané farby totiž vyvolávajú konkrétne pocity a emócie. Čo je dôležité, pri správnom výbere a správnom používaní farieb, dokáže publiku identifikovať vašu značku hneď na prvý pohľad.

Psychológia farieb

Napríklad, už pri pohľade na výrazné červeno-žlté reklamy je zrejmé, že ide o značku, ktorá sa orientuje na lacný a rýchly predaj, alebo chce pôsobiť cenovo výhodne. Ide o kombináciu farieb, ktorá každému okamžite udrie do očí. Využíva ju napríklad McDonald’s. Opačne, pri tlmených odtieňoch farieb ako modrej, bordovej, fialovej či sivej je možné hovoriť o značkách, ktoré sú drahšie, luxusnejšie alebo kvalitnejšie. Tu je podstatné spomenúť, že do dizajn manuálu značky je potrebné zapracovať aj kvalitnú typografiu. O typografii v marketingu a typografii pre weby či reklamu si prečítajte tu.

Aké sú dôležité elementy psychológie farieb?

Výber farieb v marketingu ovplyvňuje symbolika a synestézia. Synestézia zahŕňa individuálny dojem spojenia medzi stimulom ovplyvňujúcim jeden zmysel a iným zmyslom. Príkladom syntézie je napríklad to, že pri vybraných zvukoch si človek dokáže predstaviť chuť. Napríklad pri zvukoch ako mľaskanie, každý vie, že ide o chutné či sladké jedlo. Syntéziu vyvolávajú aj farby. Napríklad žltá vyžaruje teplo, zelená vyvoláva pocit pokoja a relaxu, modrá zas pôsobí chladne alebo osviežujúco.

dôležité elementy psychológie farieb

Na druhej strane je symbolika, ktorá je interpretáciou reality pomocou univerzálneho kódu reprezentujúceho určité javy. Symbolika môže byť ovplyvnená kultúrnym kontextom. V každej krajine tak môžu vybrané symboly reprezentovať niečo iné. Napríklad v kontexte európskych krajín symbolizujú červené ruže nehu, lásku či záujem.

Farby sú teda v ľudských mysliach prepojené s mnohými asociáciami a symbolmi. Ako pôsobia jednotlivé farby v psychológii marketingu si prečítajte v druhej časti článku.