Ako by mala vyzerať infografika a jej význam pre content marketing? – I. časť

infografika

Infografika sa stáva čoraz silnejších nástrojom v online priestore aj pri tvorbe content marketingu. Viete však, čo infografika vlastne predstavuje, aké sú možnosti jej využitia a prečo by ste ju rozhodne mali využívať aj vy? Infografika je modernou metódou zobrazenia informácií, dôležitých údajov, dát alebo neraz zložitých vzťahov medzi nimi. Pozrite sa ako sa tvorí?

 infografika

Čo je to infografika?

Infografika je silným nástrojom online marketingu, ktorý by ste mali rozhodne zaradiť aj do vašej online prezentácie. Infografika slúži na zobrazenie informácií, dát či iných dôležitých údajov obrazovou formou. Prostredníctvom obrazu si recipienti dokážu aj náročné údaje osvojiť omnoho ľahšie, rýchlejšie a dokonca si ich aj lepšie zapamätať.

Infografika využíva grafy, symboly, ilustrácie, mapy či iné obrazové prvky pre efektívnejšie zobrazenie informácií a pre ich ľahšie pochopenie. V súčasnosti je infografika považovaná za jeden z najúčinnejších nástrojov pre interpretáciu dát a údajov. Patrí tiež medzi jeden z najnovších trendov pri tvorbe webdizajnu a vysoký potenciál má ako pri tvorbe webov, tak aj na sociálnych sieťach, kde vám napríklad pomôže rýchlejšie osloviť spotrebiteľov.

 infografika

Ako môžete využiť infografiku vo vašom content marketingu?

Infografika ponúka hneď niekoľko spôsobov využitia. Pokiaľ ju správne pripravíte, pomôže vám ľahšie zaujať, získať viac klientov či zvýšiť vaše predaje. Nezabúdajte, že pri infografike je dôležité aj správne použitie farieb a využitie vhodných typografických nástrojov.

Pozrite si niektoré z príkladov, ako využiť infografiku v praxi:

  1. Lepšie pochopenie zložitých údajov a informácií

Infografiku využite pri tvorbe grafov, diagramov či zložitých schém. Údaje budú prehľadnejšie, ľahšie pochopiteľné, čitateľnejšie a zaujímavejšie.

  • Vyobrazenie výsledkov ankiet, prieskumov a testov

Vďaka infografike dokážete pre čitateľa aj náročné údaje, ako napríklad výsledky štatistík v číselnom zobrazení, podať kreatívnym a zaujímavým spôsobom. V jednoliatom texte by mohli čísla čitateľov odradiť, naopak pri dobre zvládnutej infografike čitateľov zaujmú a lepšie vtiahnu do deja.

  • Porovnávanie

Infografika je skvelým nástrojom ako zobraziť dve či viac porovnávaných prvkov. Skvele zobrazí rozdiely, spoločné znaky aj vzájomné podobnosti.

  • Zobrazenie účelu a využiteľnosti

Infografiku dokážete využiť aj na zobrazenie funkčnosti, využiteľnosti či účelu. Ukázať môžete ako niečo funguje alebo napríklad aj to, aké výsledky je možné s vami ponúkanými službami či výrobkami dosiahnuť.

Infografika je rozhodne nástrojom, ktorý by vo vašej online prezentácii nemal chýbať. O tom, ako infografiku tvoriť zaujímavo či aké nástroje na jej tvorbu použiť si prečítate v druhej časti článku.

 infografika