Jak by měla vypadat infografika a její význam pro content marketing? – I. část

infografika

Infografika se stává stále silnějším nástrojem v online prostoru i při tvorbě content marketingu. Víte však, co infografika vlastně představuje, jaké jsou možnosti jejího využití a proč byste ji rozhodně měli využívat i vy? Infografika je moderní metodou zobrazení informací, důležitých údajů, dat nebo mnohdy složitých vztahů mezi nimi. Podívejte se jak se tvoří?

infografika

Co je infografika?

Infografika je silným nástrojem online marketingu, který byste měli rozhodně zařadit také do vaší online prezentace. Infografika slouží k zobrazení informací, dat či jiných důležitých údajů obrazovou formou. Prostřednictvím obrazu si recipienti dokážou i náročná data osvojit mnohem snáze, rychleji a dokonce si je i lépe zapamatovat.

Infografika využívá grafy, symboly, ilustrace, mapy či jiné obrazové prvky pro efektivnější zobrazení informací a pro jejich snazší pochopení. V současnosti je infografika považována za jeden z nejúčinnějších nástrojů pro interpretaci dat a údajů. Patří také mezi jeden z nejnovějších trendů při tvorbě webdesignu a vysoký potenciál má jak při tvorbě webů, tak i na sociálních sítích, kde vám například pomůže rychleji oslovit spotřebitele.

infografika

Jak můžete využít infografiku ve vašem content marketingu?

Infografika nabízí hned několik způsobů využití. Pokud ji správně připravíte, pomůže vám snáze zaujmout, získat více klientů či zvýšit vaše prodeje. Nezapomínejte, že při infografice je důležité také správné použití barev a využití vhodných typografických nástrojů.

Prohlédněte si některé z příkladů, jak využít infografiku v praxi:

1. Lepší pochopení složitých údajů a informací

Infografiku využijte při tvorbě grafů, diagramů či složitých schémat. Údaje budou přehlednější, snáze pochopitelné, čitelnější a zajímavější.

2. Vyobrazení výsledků anket, průzkumů a testů

Díky infografice dokážete pro čtenáře i náročná data, jako například výsledky statistik v číselném zobrazení, podat kreativním a zajímavým způsobem. V jednolitém textu by mohla čísla čtenářů odradit, naopak při dobře zvládnuté infografice čtenářů zaujmou a lépe vtáhnou do děje.

3. Porovnávání

Infografika je skvělým nástrojem jak zobrazit dvě či více srovnávaných prvků. Skvěle zobrazí rozdíly, společné znaky i vzájemné podobnosti.

4. Zobrazení účelu a využitelnosti

Infografiku dokážete využít ik zobrazení funkčnosti, využitelnosti či účelu. Ukázat můžete jak něco funguje nebo třeba i to, jakých výsledků lze s vámi nabízenými službami či výrobky dosáhnout.

Infografika je rozhodně nástrojem, který by ve vaší online prezentaci neměl chybět. O tom, jak infografiku tvořit zajímavě či jaké nástroje pro její tvorbu použít si přečtete ve druhé části článku.

infografika