Chyby v grafickom dizajne

Chyby v grafickom dizajne - 2

Na chyby v grafickom dizajne je potrebné si dávať pozor. Či už ste profesionálny grafik, grafik amatér alebo s grafikou len začínate, existuje niekoľko nepísaných pravidiel, na ktoré by ste si v grafike mali dávať pozor. Samozrejme, menšie chyby v grafickom dizajne sa z času na čas objavia, avšak tým základným je lepšie sa vyvarovať. Niektoré chyby v grafickom dizajne dokážu celkom pokaziť dojem z celkového grafického diela a to sa stane pre recipienta nezaujímavým. Viete, na ktoré chyby v grafickom dizajne si treba dávať pozor?

Chyby v grafickom dizajne - 3

Aké sú najčastejšie chyby v grafickom dizajne?

Niektoré chyby v grafickom dizajne sa objavujú znovu a znovu. Aj keď už o nich bolo napísaných mnoho článkov, boli vysvetlené v nejednom videu či ukázané na názorných ukážkach. Kvalitný grafik by sa samozrejme mal chybám v grafickom dizajne vyhnúť a mať ich na pamäti pri každej práci.

Pamätať na správnu typografiu je základ. Typografiu a jej základné pravidlá používania by mal mať v malíčku každý grafik. Ak aj profesionálnym grafikom nie ste, tejto téme venujte zvýšenú pozornosť. Výber písma je pre grafický dizajn kľúčový. Práve od písma záleží dobrá čitateľnosť textu. V reklame sa rôznymi postermi, plagátmi, bilboardami či inými reklamnými pútačmi snažíte predať potencionálnemu zákazníkovi určitú informáciu. Pokiaľ však text nebude dobre čitateľný, recipient nebude schopný prečítať si nie len slogan, ale ani názov vašej firmy či kontaktné údaje. Výber vhodného písma je teda dôležitý od tvorby samotného loga až po tvorbu reklamných prospektov či pre výborný grafický dizajn vášho webu.

Spoľahnite sa na profesionálne fonty a snažte sa vyhnúť tým nekvalitným, ktoré aj keď pekne vyzerajú, v budúcnosti vám môžu narobiť problémy. Na stránkach MyFonts alebo Google Fonty nájdete zdarma dostupné prémiové fonty. Tieto fonty sú nie len kvalitné, ale navyše si môžete stiahnuť aj latinskú abecedu s kompletnou diakritikou jazyka, ktorý ku grafickej práci používate. Pri nekvalitných fontoch často krát dochádza k problémom s diakritikou. Niekedy sa na tento problém príde až pri tlači, kedy tlačiareň nedokáže rozoznať daný font a písmenká s diakritikou nahradí iným fontom. Problémom môžu byť i textové dokumenty, ktoré sa po odoslaní otvoria, dalo by sa povedať, v mixe rôznych fontou a znakov, pokiaľ recipient nemá vami používaný font stiahnutý. Chybám v grafickom dizajne spojených s typografiou sa preto určite vyhnite.

Chyby v grafickom dizajne - 4

S chybami v grafickom dizajne si môžete narobiť problémy

Jednou z častých chýb v grafickom dizajne je nevhodné ukladanie a balenie zložiek. Grafici často krát neukladajú a vôbec nearchivujú svoju prácu. Nemapujú proces výroby grafického dizajnu, netriedia jednotlivé zložky a v práci nemajú prehľad. Problém nastáva najmä vtedy, ak s prácou bude pracovať aj iný grafik alebo celkom nezainteresovaný človek. Bez systému zložiek a archívnou budú zmeny len ťažko vykonateľné.

Aby ste sa vo svojej grafickej práci dokázali lepšie orientovať, tvorte si samostatné zložky pre obrázky, písmo, či inú grafiku, ktorú ste pri tvorbe grafického dizajnu použili. Budete tak mať všetko po ruke, vždy keď to budete potrebovať. Nezabúdajte ani na zálohovanie. Aj keď sa môže zdať, že niektoré časti tvorby grafiky ukladať nemusíte, nikdy neviete, kedy práve súbor, ktorý ste neuložili bude niekto potrebovať. Grafiku na tlač je vhodné ukladať vo formáte CMYK a podklady pre weby vo formáte RGB.

Finálna kontrola grafiky a dobrý checklist sú tým, čo z vás robí profesionála. Aj keď sa viac krát pri finalizácii grafiky pravdepodobne tešíte až tak, že prácu chcete rovno poslať klientovi či priamo do tlačiarne, bez kontroly to radšej nerobte. Môže sa stať, že grafiku pošlete s gramatickými chybami, preklepmi, zlým formátovaním či nezohľadníte všetky klientove požiadavky a pripomienky. Takéto chyby v grafickom dizajne navyše dokážu pokaziť dojem z celej práce a pôsobia veľmi amatérsky. Preto majte vždy po ruke checklist, podľa ktorého si skontrolujete splnené časti zadania. Pomôže vám aj s dodržaním dôležitých termínov a zlepší prehľadnosť pri práci. Text nezabudnite nechať prekontrolovať copywriterovi, ktorý opraví gramatiku i možné preklepy.

Chyby v grafickom dizajne - 5

Chybou v grafickom dizajne je i prehnané použitie farieb, tvarov či pútavých prvkov

Častou chybou v grafickom dizajne je snaha upútať pozornosť nadmerným použitým farieb, prvkov či obrazového materiálu. A pri tom stačí pamätať na pravidlo, že menej je niekedy viac. V grafickom dizajne nepôsobí nič lepšie ako prehľadný, jednoduchý a krásne čistý vizuál. Ak bude vaša webová stránka, logo vašej značky či akékoľvek reklamné prospekty prekombinované, stratia svoje čaro a recipienta nezaujmú.

Farby v marketingu vplývajú na recipienta už na prvý pohľad. Poznať psychológiu farieb tak nie je na škodu. Zvoľte si dve maximálne tri farby, ktoré budete používať. V najlepšom prípade by tento výber mal obsahovať aj jednu neutrálnu farbu. Či už na tvorbu loga, propagačného prospektu alebo i pri tvorbe príspevku na sociálnu sieť v aplikácii Canva, vždy sa držte zvolených farieb. Zákazníci vás budú časom vedieť podľa týchto farieb rozpoznať na prvý pohľad.

Pre správne použitie farieb v grafickom dizajne pamätajte i na ich kontrast. Snažte sa vhodne využiť kontrastnosť farieb, napríklad tak, že budete používať tmavé pozadie pre svetlý text či naopak. Nemiešajte svetlé zo svetlými a tmavé s tmavými, farby by mohli ľahko splynúť alebo sa stať nečitateľnými. Pokiaľ má firma  vlastnú firemnú identitu, nezabudnite ju zohľadniť pri každej grafike.

Chyby v grafickom dizajne - 6

Príliš veľa použitých prvkov či grafika preplnená dlhými textami jednoducho nepôsobia dobre. Recipient si pri čítaní grafického obrazu potrebuje aj vydýchnuť. Všetky prázdne miesta nie je potrebné za každú cenu zaplniť, práve naopak, nechajú vyniknúť to podstatné. Dlhým textom sa snažte vyhnúť a do grafiky vložte len najpodstatnejšie informácie, logo a kontakt. Ak máte vytvorené aj profily na sociálnych sieťach, napríklad na instagrame, do grafiky umiestnite aj váš hastag, ktorý je dnes jedným zo spôsobov ako zvýšiť predaj na instagrame.