Aký význam má grafický dizajn – I. časť

Aký význam má grafický dizajn

Grafický dizajn je dnes možné považovať i za formu moderného umenia. Tak, ako umenie maľované na plátne, rovnako i digitálne umenie dokáže v recipientoch vyvolať emócie a pociťovanie. Grafický dizajn dokáže doslova vdýchnuť nový život vašim digitálnym marketingovým kampaniam. Pokiaľ chcete v online prostredí patriť medzi úspešných, kvalitný grafický dizajn nesmiete podceňovať. Je nevyhnutnou súčasťou vytvárania povedomia o vašej značke a zároveň napomáha potenciálnym klientom pri rozhodovaní o kúpe.

grafický dizajn

Ako vám pomôže grafický dizajn prezentovať vašu spoločnosť?

Spôsob, akým prezentujete vašu spoločnosť hovorí veľa o vašej značke, ale i vašej klientele. Grafický dizajn dokáže veľmi efektívne zobraziť hodnoty vašej značky či uľahčiť cielenie reklám na jednotlivé cieľové skupiny. Napríklad grafický dizajn, ktorý pôsobí elegantne a luxusne má potenciál zaujať bohatších ľudí a hodí sa napríklad pre parfumy, šperky či hodinky. Naopak grafický dizajn, ktorý používa množstvo farieb a hravý štýl, zaujme najviac mladých a hodí sa napríklad pre oblečenie, tenisky či športové potreby pre teenagerov.

Firmy si často po dokončení loga a grafiky spätne prezrú svoj dizajn. Logo vašej spoločnosti musí byť pritom ľahko rozpoznateľné a ľahko použiteľné. Príliš komplikované logo môže byť do budúcna ťažko zakomponovateľné, napríklad do grafického dizajnu vášho webu, firemných prospektov, reklamných plagátov, ale i na vizitky a podobne.

Pri tvorbe grafiky loga je dobré zohľadniť i správnu kombináciu fariebvhodnú typografiu. Vhodný grafický dizajn vám dopomôže i k jednoduchému osloveniu potencionálnych zákazníkov a efektívnej konzistentnosti komunikácie. Je veľmi dôležitý vo všetkých vašich kampaniach na to, aby ste mohli správne zamerať svoje marketingové úsilie v digitálnom prostredí.

dôležitosť grafického dizajnu

Hlavné dôvody ukazujúce dôležitosť grafického dizajnu

Viaceré štúdie potvrdzujú, že grafický dizajn je pre úspech v online svete kľúčový. Viete prečo je to tak? Nuž, najmä preto, že ľudský mozog spracúva obrazy podstatne rýchlejšie než text a rovnako rýchlejšie si ich aj zapamätá. Nedávne štúdie zistili, že ľudský mozog spracováva obrázky až 60 000-krát rýchlejšie než text a až 90 % informácií prenášaných do ľudského mozgu sú obrázky. Ukázalo sa i to, že spojenie obrázkov v správnom grafickom dizajne s vhodnou výzvou na akciu zvyšuje konverziu i predaj.

dizajnové prvky

Odlíšiť sa vám pomôžu vhodne zvolené dizajnové prvky. Grafický dizajn zahŕňa okrem obrázkov i typografiu, fonty, symboly a farby, ako aj správne rozloženie – jednoducho všetko to, čo je potrebné k sprostredkovaniu imidžu vašej značky klientom. Grafický dizajn tak dnes už nie je len o samotnom dizajne, zahŕňa i psychológiu a štúdie jednotlivých cieľových skupín. Grafický dizajnér musí vyberať každý tvar, farbu či líniu tak, aby vyvolal v publiku špecifické emócie, ktoré povedú k záujmu o vašu značku alebo budú nasledovať k výzve k akcii – napríklad predaju, registrácii, odoslaniu kontaktného formuláru či inému cieľu, ktorý v danom momente považujete za dôležitý.

Súčasťou rozhodovacieho procesu grafického dizajnéra je budovanie jedinečnej identity vašej značky. To je pretavené do jedinečného štýlu, tónu a posolstva, ktoré vás odlíšia od konkurencii. V marketingu stále platí, že originalita je tým čo predáva. Vďaka jedinečnému štýlu i firemnej identite, ktoré vám pomôže vytvoriť marketingová agentúra, vás vaši klienti okamžite identifikujú i bez toho, aby videli logo či názov vašej značky.

Prečítajte si viac v nasledujúcom článku.