Nielsenovy heuristiky v designu UX. 1. část

Nielsenove heuristiky

Slyšeli jste někdy pojem Nielsenovy heuristiky? Nielsenovy heuristiky v jednoduchém jazyce představují soubor obecných směrnic, které vytvořil výzkumník Jakob Nielsen. Používají se při navrhování užitečných webových stránek v souladu s principy User Experience (UX). Chcete-li tedy zvýšit účinnost webové stránky, malí byste vědět, jaké akce přivedou požadovaný efekt. Tady se hodí 10 heuristiek Jakoba Nielsena, které vám představíme v sérii dvou článků.

Nielsenovy heuristiky

Nielsenovy heuristiky – co to je?

Jak jsme výše uvedli, Nielsenovy heuristiky jsou jisté směrnice, jak dosáhnout úspěchu webu. To znamená, že heuristika má pomoci webovým vývojářům poskytnout intuitivní a uspokojivý zážitek pro uživatele při používání webových stránek.


Mezi první tři heuristiky patří – zobrazení stavu systému, udržování konzistentnosti mezi systémem a realitou a poskytnutí uživateli plnou kontrolu. Zobrazení stavu systému říká, že byste měli uživatele informovat o stavu akce, tedy o tom, co se na stránce děje a kde se právě nachází. V případě internetového obchodu to může být informace o stadiu nákupního procesu (např. ve stadiu poskytnutí údajů, platby, souhrnu). Dalším dobrým příkladem jsou „drobečky“, které uživateli ukazují, ve které části webu se nachází a jak se k ní dostat zadáním následujících podstránek. Tento prvek podporuje orientaci a usnadňuje navigaci v rámci dané lokality. Dalším pravidlem je udržování konzistentnosti. Toto je poměrně obecné pravidlo, které lze shrnout asi takto: snažte se, aby byl váš web srozumitelný pro všechny jeho uživatele. Co to znamená? Podle komentátorů heuristiky Nielsen je vše o jazyce: „mluvte jazykem uživatele“. Například pokud provozujete internetový obchod s domácími spotřebiči, dbejte na to, aby se každý návštěvník mohl o vybraném televizoru či pračce dozvědět co nejvíce informací. Nielsenovy heuristiky říkají, že byste se měli snažit psát v jazyce uživatele, abyste mu plně rozuměli. Vyhněte se odborné terminologii a pokud musíte použít složité slovo, snažte se ho vysvětlit jasně. Poskytnout uživateli plnou kontrolu znamená, že by uživatelé měli mít možnost volně a intuitivně se pohybovat po stránce. Například, pokud návštěvník internetového obchodu přidal do virtuálního nákupního košíku nesprávný produkt, měl by mít možnost jej odtud jednoduše odstranit a vrátit se a pokračovat v procházení nabídky. To dává pocit důvěry a posiluje pozitivní uživatelskou zkušenost. Zvyšuje se tak šance, že opět využijí nabídku společnosti.

Nielsenovy heuristiky

Konzistentnost podle Nielsenových heuristic

Každý uživatel si vytvořil zvyky při procházení a má rád oblíbená řešení používaná na různých místech na webu. Díky tomu se nemusí pokaždé učit navigovat na stránce. Čtvrté pravidlo heuristiky společnosti Nielsen tedy říká – snažte se, aby byla vaše stránka konzistentní a neodchylovala se od současných standardů.

Nielsenovy heuristiky

Upozorňujeme, že správci webu mají tendenci umisťovat klíčové prvky na stejná místa. Například logo společnosti v levém horním rohu a hlavní menu nahoře vedle (nebo o něco níže). Zajímají vás další Nielsenovy heuristiky? Zveme vás k přečtení druhé části našeho článku na toto téma.