Nemčina online ako efektívny a komfortný spôsob výučby jazyka

nemčina online

Nemčina online je odporúčaná pre tých, ktorí sa chcú učiť pod vedením skúseného profesionála a z pohodlia domova. Mag. phil. Karol Decsi, PhD. vás pripraví na prijímačky, štátne jazykové skúšky či prácu do nemecky hovoriacich krajín.

nemčina online

Ako sa pripraviť na nemčinu online

Zabudnite na cestovanie či vláčenie učebníc. Nemčina online prebieha cez virtuálnu triedu (Skype alebo Zoom). Pri výučbe využívam virtuálnu tabuľu (Google docs). Všetko, čo si nemčina online žiada, je internet, inštalácia spomínaných programov (stačí jeden) a funkčný mikrofón. Vyučujem všetky stupne, čiže od A1 po C2. Zvyčajne zasielam výučbový materiál vopred e-mailom, cez Skype alebo Google docs.

Nemčina online je realizovaná podľa vopred dohodnutých termínov. Každú hodinu starostlivo plánujem a individuálne prispôsobujem študentovi na mieru jeho vedomostiam a zručnostiam. Presvedčte sa aj vy, že doučovanie nemčiny cez Skype je mimoriadne efektívny spôsob výučby.

Ako prebieha nemčina online

Nemčina online v mojej réžii rozvíja jazykové schopnosti, a to  pri zohľadňovaní individuality, potrieb a záujmov výučby každého študenta. Využívam metodické a didaktické princípy, ktoré sa uplatňujú napríklad aj pri kurzoch v Goetheo inštitúte. Nemčina online je primárne zameraná na komunikačný aspekt. Usilujem sa, aby študent bol na hodine aktívny a aby sa zdokonaľoval vo svojich informačných, vyjednávacích i presvedčovacích schopnostiach.

Nemčina online konfrontuje študenta s úlohami, ktoré súvisia s jeho prostredím alebo iniciáciou budúcich aktivít. Snažím sa simulovať rôzne  situácie, na ktoré má študent reagovať po nemecky – slovom i písmom. Pritom má využívať získané poznatky gramatiky, slovnej zásoby, nacvičených výrazov a pod. Okrem vyučovania robím aj tlmočenie a preklady do nemčiny a slovenčiny a naopak. Kontaktujte  ma pre viac informácií.