Úradný preklad – skúsení prekladatelia, desiatky svetových jazykov

úradný preklad

Preklad s pečiatkou, resp. úradný preklad (označovaný aj ako súdny preklad) je presné preloženie originálneho dokumentu pre úradne účely. Skúsení prekladatelia z S-Club sú zárukou, že vaše preklady budú správne a budú spĺňať všetky potrebné náležitosti.

Dôslednosť úradného prekladu

Úradný preklad je osobitnou kategóriou prekladov a zvyčajne je využívaný v úradnom styku, t. j. pri komunikácií so štátnymi orgánmi, veľvyslanectvami, zahraničnými školami alebo organizáciami či zamestnávateľmi. Úradný preklad vždy prebieha v réžii prekladateľov disponujúcich potrebnými oprávneniami, a preto je zakaždým dôsledne a správne preložený. V prípade dohody robíme aj expresné preklady. Klientom ponúkame flexibilné dodacie lehoty. Vyhotovujeme úradný preklad zmlúv, výpisov z obchodného registra, registra trestov či iných registrov. Prekladáme aj daňové priznanie, faktúry, diplomy, certifikáty, zdravotnú dokumentáciu, vysvedčenia alebo úradné listy – úmrtné, rodné, sobášne, živnostenské a pod.

úradný preklad

Úradný preklad disponujúci potrebnými náležitosťami

Úradný preklad vám doručíme podľa príslušných náležitostí – jednotlivé strany budú zviazané šnúrkou a jej konce prekryté nálepkou s úradnou pečiatkou prekladateľa. Úradný preklad taktiež disponuje prekladateľskou doložkou potvrdzujúcou doslovnú zhodu prekladu s pôvodným textom, ako aj originálny dokument (podľa ktorého bol úradný preklad vyhotovený). Prípustná je aj notársky alebo matrične overená kópia originálneho dokumentu. Sme experti nielen na úradný preklad, ale aj odborné preklady (manuály, marketingové materiály, návody na obsluhu zariadení a ostatné odborné dokumenty) – a to do viac ako 40 svetových jazykov (samozrejmý je nemecký, francúzsky, španielsky či anglický preklad). Ak hľadáte expertov na prekladateľstvo alebo tlmočenie, u nás ste na správnej adrese.

Prečítajte si tiež: