MONITOR – V√Ĺkonn√© kamerov√© syst√©my

kamerové systémy
kamerove-sety.sk

Star√°me sa o vaŇ°u bezpeńćnosŇ• a pon√ļkame Ň°pińćkov√© kamerov√© syst√©my v r√īznych prevedeniach, ktor√Ĺch √ļlohou je chr√°niŇ• v√°s sedem dn√≠ v t√ĹŇĺdni a 24 hod√≠n denne. Ochranu a bezpeńćnosŇ• zabezpeńćujeme pre veńĺk√© prev√°dzky ako aj pre beŇĺn√© dom√°cnosti. Ochrana sa t√Ĺka majetku, ńĺud√≠ aj dom√°cich mil√°ńćikov.

Kompletné kamerové systémy

Sme Ň°pecialistami a odborn√≠kmi na kamerov√© syst√©my. To znamen√°, Ňĺe v√°m dok√°Ňĺeme nielen navrhn√ļŇ•, ale aj odporuńćiŇ• kvalitn√© kamerov√© syst√©my vhodn√© do bytov, domov ńći r√īznych prev√°dzok. Kamerov√© syst√©my pon√ļkame v r√īznych farebn√Ĺch prevedeniach, Ň°tandardne biela, ńćierna a siv√°. M√īŇĺete si vybraŇ• z presne vyskladan√Ĺch kamerov√Ĺch setov, ktor√© m√°me v ponuke, ako aj vyskladaŇ• si vlastn√Ĺ kamerov√Ĺ syst√©m podńĺa svojich poŇĺiadaviek. Zabezpeńć√≠me ochranu na veńĺk√Ĺch prev√°dzkach ako aj v s√ļkromn√Ĺch priestoroch. Radi v√°m porad√≠me, ktor√© kamery s√ļ vhodn√© do ak√Ĺch priestorov a porad√≠me aj v oblasti spr√°vnej inŇ°tal√°cie. NaŇ°ou √ļlohou je postaraŇ• sa o vaŇ°u bezpeńćnosŇ• a dodaŇ• v√°m tak√© produkty, ktor√© t√ļto ńćinnosŇ• plnohodnotne zast√ļpia.

kamerové systémy

Interi√©rov√© kamery pre ochranu a bezpeńćnosŇ•

BezpeńćnosŇ• je u n√°s na prvom mieste a aj, preto sa snaŇĺ√≠me prin√°Ň°aŇ• naŇ°im z√°kazn√≠kom kvalitn√© produkty, ktor√© ich dok√°Ňĺu plnohodnotne ochr√°niŇ•. Jedn√Ĺm z naŇ°ich produktov s√ļ aj interi√©rov√© kamery, ktor√© ochr√°nia majetok, ale aj napr√≠klad starŇ°√≠ch ńĺud√≠. PretoŇĺe kamery nechr√°nia len majetok, ale aj naŇ°e deti, starŇ°√≠ch ńĺud√≠ ńći dom√°cich mil√°ńćikov. Interi√©rov√© kamery pon√ļkame z HD rozl√≠Ň°en√≠m, WiFi pripojen√≠m, detekciou pohybu, vstavan√Ĺm mikrof√≥nom a samozrejmosŇ•ou je aj funkcia nońćn√©ho videnia. Ich veńĺkou v√Ĺhodou je aj samotn√° inŇ°tal√°cia, ktor√° je naozaj jednoduch√° a zvl√°dnete ju, aj sami. K inŇ°tal√°cii interi√©rov√Ĺch kamier v√°m postańć√≠ beŇĺn√° pońć√≠tańćov√° sieŇ•. Obraz z interi√©rov√Ĺch kamier, ako aj ich z√°znam si jednoducho prezriete kedykońĺvek a kdekońĺvek priamo z V√°Ň°ho smart zariadenia.