UX designér – specifikace povolání. 1. část

UX

UX design nebo UX designér uživatelské zkušenosti je jednou z nejžádanějších dovedností na trhu práce v IT. Tato profese je stále populárnější a specialisty v této oblasti vyhledává mnoho firem. Co přesně však UX designér dělá a kolik na tom můžete vydělat? Odpovědi na tyto otázky naleznete v našem článku.

UX designér

Co je UX design a co dělá UX designér?

UX design je proces navrhování digitálních produktů, jako jsou webové stránky, mobilní aplikace nebo IT systémy, s ohledem na jejich příjemce, tedy uživatele. Cílem UX designéra je vytvořit intuitivní, příjemné a efektivní rozhraní, které splní očekávání uživatelů a přispěje k úspěchu společnosti.

UX designér zjišťuje potřeby uživatelů, studuje jejich chování a vyvíjí řešení, která jim usnadní používání daného produktu. Tento specialista ve své práci spojuje poznatky z oblasti psychologie, ergonomie a informačních technologií. Stručně řečeno, designér UX/UI je zodpovědný za uživatelskou zkušenost a design rozhraní produktu. Designéři dbají na to, aby byl produkt snadno použitelný, intuitivní a estetický. Působí také jako most mezi uživatelem a produktem a zajišťují, že produkt je navržen tak, aby s ním uživatel mohl snadno komunikovat a porozumět všem jeho funkcím. Designér UX/UI spolupracuje s týmem programátorů, grafiků a copywriterů na vytvoření intuitivního a atraktivního rozhraní, které bude splňovat požadavky a očekávání uživatelů. Aby toho dosáhl, musí mít rozsáhlé znalosti o designu rozhraní a uživatelských zkušenostech, znát nejnovější výsledky výzkumu a trendy v této oblasti a měl by umět využívat poznatky v praxi. Budování výhody navržených produktů nebo služeb před konkurenčními řešeními.

UX design

Jak vypadá kariéra a platové ohodnocení UX designéra?

Práce jako UX designér může poskytnout mnoho příležitostí pro profesionální rozvoj. Na začátku své kariéry se specialisté zabývají zejména návrhem rozhraní a zkoumáním potřeb uživatelů. Po získání zkušeností mohou být povýšeni na pozice jako Senior UX Designer, Team Leader nebo Product Manager.

Plat UX designéra závisí na mnoha faktorech, jako jsou zkušenosti, dovednosti a odvětví, ve kterém pracuje. Na Slovensku mohou začínající specialisté počítat s výdělkem 900 – 1 500 Eur v hrubém měsíčně. Zkušenější designéři mohou očekávat plat 1 800 – 2 500 Eur v hrubém a na manažerských pozicích mohou výdělky dosahovat i více než 3 000 Eur v hrubém a více. Takže vidíte, že rozsah je velmi velký a je obtížné uvést jednu konkrétní částku.

ohodnocení UX designér

UX designér – shrnutí

Profese UX designéra je stále populárnější kariérní cesta, která nabízí řadu rozvojových příležitostí a atraktivních výdělků. Designér uživatelských zkušeností však musí mít příslušné dovednosti a znalosti, aby mohl čelit výzvám této pozice. O dovednostech, jaké by měl mít UX designér se dozvíte v druhé části našeho článku.