Ako vytvoriť dobrý newsletter? – II. časť

Ako vytvoriť dobrý newsletter? – II. časť - 2

newsletter

V prvej časti článku ste sa dočítali viac o tom, prečo je newsletter dôležitý, ako vplýva na budovanie postavenia značky či prečo ho majú odberatelia radi. Prečítali ste si základné informácie, ako ho správne tvoriť a prečo sa pri jeho tvorbe zamerať najmä na kvalitu. V druhej časti článku vám prinášame overené tipy, ktoré sa postarajú o tom, aby si newsletter vaši odberatelia otvorili a informácie z neho si správne osvojili. Pozrite si viac, ako tvoriť newsletter tak, aby splnil svoj účel.

Ako vytvoriť dobrý newsletter? – II. časť - 3

Kvalitný newsletter potrebuje dobrú šablónu

Váš newsletter by mal mať pevný layout čiže šablónu, v ktorej jedinou premennou by mal byť jeho obsah. Šablónu vytvorte tak, aby ste do nej vždy dokázali umiestniť trefný text, obrázky či kontakty. Vďaka stabilnej šablóne bude komunikácia s vašimi odberateľmi konzistentná. Odberatelia si zvyknú na vzhľad a rozloženie newslettru, ľahšie a rýchlejšie si tak prezrú jeho obsah. Dnes už ľudia len neradi trávia veľa času čítaním e-mailov. Aj takýmto spôsobom im prezeranie newslettru uľahčíte.

Taktiež platí, že prehnaným snažením v podobe neustále meniaceho návrhu šablóny stráca newsletter na efektívnosti. Vás to bude stáť viac času a v konečnom dôsledku takýto newsletter odberateľov nezaujme. Stavte na jednoduchosť a pripravte šablónu, ktorá sa bude zhodovať s filozofiou aj s dizajn manuálom vašej značky a do tvorby zapojte aj najnovšie trendy tvorby e-mail marketingu. Nezabudnite ani na použitie správnej typografie či použitie farieb, ktoré v marketingu fungujú.

Ako vytvoriť dobrý newsletter? – II. časť - 4

Pri posielaní newsletterov nezabúdajte správne zadať predmet e-mailu

Okrem kvalitného obsahu newslettera a dobrého grafického spracovania je veľmi dôležitý aj samotný predmet e-mailu. Neraz práve on rozhoduje o tom, či si adresát vašu správu vôbec otvorí a prečíta. Vo väčšine prípadov platí, že ak téma nepúta pozornosť, tak ani dokonalý newsletter neprinesie žiadne výsledky a adresát e-mail neotvorí.

Ako vytvoriť dobrý newsletter? – II. časť - 5

Názov e-mailu, do ktorého umiestnite váš newsletter by mal vzbudzovať zvedavosť, záujem alebo povzbudzovať k akcii. Moderné nastavenia e-mailov dnes umožňujú využiť viaceré funkcie. Napríklad, príjemcu môžete v predmete správy osloviť vlastným menom. Práve pri takomto personalizovanom e-maile je šanca, že si ho adresát otvorí podstatne vyššia. Pokiaľ aj vy chcete, aby bol váš newsletter efektívny a kvalitne spracovaný – obrátiť sa môžete na marketingovú agentúru, ktorá vám so všetkým poradí.