Aké sú rozmery grafiky pre sociálne v roku 2022? – II. časť

rozmery grafiky sociálnych sietí

prvej časti článku ste sa dočítali prečo je potrebné používať správne rozmery grafiky sociálnych sietí. Dozvedeli ste sa, že sociálne siete, najmä Facebook, ich pravidelne menia a aktualizujú. V druhej časti článku si môžete pozrieť aktuálne rozmery grafík sociálnych sietí na rok 2022 spolu s typmi na správne používanie jednotlivých obrazových formátov pre grafiky rozličných zariadení – počítačov, smartfónov či tabletov.

rozmery grafiky sociálnych sietí

Rozmery grafiky sociálnych sietí – upravte ich tak, aby boli čitateľné pre všetky typy zariadení

To, že si používatelia sociálnych sietí budú vaše obsahy prezerať z rôznych zariadení je úplnou samozrejmosťou. Podobne ako pri webdizajne, aj rozmery grafiky sociálnych sietí je potrebné prispôsobiť rozličným typom zariadení – počítačom, smartfónom či tabletom. Zistiť cez, aké zariadenie si vaše profily na sociálnych sieťach ľudia najčastejšie prezerajú vám pomôže marketingová agentúra vykonaním analýzy a prieskumu.

Zároveň platí, že profily na Instagrame a Tik-Toku s potenciálom pre podnikanie si ľudia najčastejšie prezerajú cez smartfóny, Linkedin na počítači a Facebook rovnako na mobilných aj počítačových zariadeniach. Vaše zverejnené profily si preto nezabudnite prezrieť z rôznych zariadení a zistené nedostatky odstráňte. Pozornosť venujte najmä Facebooku, ktorý rozmery grafík mení azda najčastejšie a jeho zobrazenie je iné na počítačoch a iné na smartfónoch.

rozmery grafiky sociálnych sietí

Aké sú rozmery grafiky Facebooku?

Rozmery grafiky sociálnych sietí najčastejšie mení Facebook, ktorý zároveň ponúka široké využitie pre zapojenie reklám, priamy predaj či prepojenie s PPC marketingom. Váš profil na Facebooku by preto mal byť, ako sa hovorí – tip top. Vhodné je nahrať obrázky v najvyššej možnej kvalite a najlepšie výsledky dosiahnete podľa odporúčaní Facebooku.

Rozmery grafík pre Facebook na rok 2022 sú nasledovné:

Profilová fotka: 170 × 170 pixelov – profilový obrázok na Facebooku sa zobrazí ako 170 × 170 pixelov na stolnom počítači ako 128 × 128 pixelov na smartfónoch. Pamätajte tiež, že bude orezaný do tvaru kruhu.

rozmery grafiky sociálnych sietí

Titulná fotografia: odporúčané je použiť 851 × 315 pixelov pri veľkosť pracovnej plochy: 820 × 312 pixelov a veľkosť smartfónu: 640 × 360 pixelov. Ideálna veľkosť súboru je menej ako 100 kB.

Titulná fotografia udalosti: odporúčané je použiť 1200 × 628 pixelov.

Veľkosti obrázkov pre príspevky a fotografie na časovej osi:

  • vertikálna grafika: 640 × 960 pixelov
  • horizontálna grafika: 1200 × 900 pixelov
  • štvorcová grafika: 1200 × 1200 pixelov
  • miniatúra odkazu: 1200 × 628 pixelov
  • veľkosť grafiky Facebook Stories: 1080 × 1920 pixelov