Výkup autobatérií – služba chrániaca životné prostredie

výkup autobatérií

výkup autobatérií

Článok v skratke:

Výkup autobatérií je službou prispievajúcou k ochrane životného prostredia.

Vďaka tejto činnosti neunikajú jedovaté látky ako kyseliny a olovo do pôdy a vody.

Výkup cháni nielen prírodu, ale aj zdravie ľudstva.

Výkup autobatérií je službou, ktorá výrazne prispieva k ochrane životného prostredia. Zaujíma vás ako? Prečítajte si náš článok, v ktorom sa dozviete viac na tému výkup autobatérií, ale aj o tom, ako tieto nefunkčné časti automobilov škodia našej planéte. Nech sa páči, začítajte sa.

výkup autobatérií

Výkup autobatérií – aké sú nebezpečenstvá nevyhodených batérií?

Vymieňate autobatériu za novú? Použité batérie nevyhadzujte do koša. Okrem toho, že je takáto činnosť nelegálna, riskujete aj znečistenie životného prostredia. Nájdite preto najbližšie miesto, ktoré realizuje výkup autobatérií

Prečo je výkup autobatérií taký osožný? Pretože zabraňuje, aby sa nebezpečné časti z nich dostali do prírody. Napríklad chemické zlúčeniny a ťažké kovy obsiahnuté v batérii predstavujú vážnu hrozbu pre miestny ekosystém. Ich uvoľnenie do pôdy alebo vody znamená nezvratnú kontamináciu. Odhaduje sa, že ťažkým kovom obsiahnutým v batériách trvá rozklad až niekoľko stoviek rokov. Jednou z najagresívnejších látok obsiahnutých v batériách je kyselina sírová. Ide o silne korozívnu látku, ktorej únik do okolia môže viesť k výraznému okysleniu pôdy. Takéto znečistenie môže viesť k vyhynutiu rastlín v danej oblasti alebo zničeniu vodného ekosystému. Ďalšou jedovatou látkou, ktorá sa môže nachádzať v batériách, je olovo. Tento ťažký kov je veľmi škodlivý pre všetky živé organizmy a prírodné prostredie. 

Čo s jednotlivými časťami autobatérií?

Už vyššie sme spomenuli, že autobatérie sa skladajú z viacerých častí. Čo sa deje s jednotlivými časťami autobatérií pri ich recyklácii?

Najskôr je odstránený elektrolyt. Potom sa batéria rozoberie a získané prvky sa rozdelia na kovy, plasty a iné. Plasty sa melú, separujú a vyrábajú sa z nich nové rámy, telá a kryty nových batérií. Kovy z pólov batérie a iné kovy sa roztavia a znovu použijú. Tavením možno získať oxidy železa, oxidy zinku atď. Metódy rozpúšťania v kyselinách alebo zásadách sa používajú aj na získanie iných surovín. Zaujímavosťou je, že v súčasnosti sa ¾ olova používaného na výrobu nových batérií získava z použitých autobatérií. A práve preto sa oplatí nájsť miesto, ktoré realizuje výkup autobatérií a pomôcť tak našej planéte. Neviete, čo s nefunkčnou autobatériou? Doneste ju priamo k nám. Okrem toho, že sa orientujeme na výkup autobatérií v meste Žilina, naše zberné suroviny ponúkajú pre vás aj výkup železa a výkup a predaj železného šrotu a farebných kovov. Navštívte nás na našej pobočke v Žiline. Sme vám plne k dispozícii.

Prečítajte si tiež: