Vodomern√° Ň°achta, ktor√° vyhovuje statick√©mu pos√ļdeniu

vodomern√° Ň°achta

Plastov√° vodomern√° Ň°achta od ZSN sa vyznańćuje odolnosŇ•ou, dlhou ŇĺivotnosŇ•ou, r√Ĺchlym a jednoduch√Ĺm osaden√≠m aj individu√°lnym prisp√īsoben√≠m prechodov. Je vhodn√° pre vŇētan√© aj nar√°Ňĺan√© studne a vyhovuje statick√©mu pos√ļdeniu.

Bezpeńćn√© a spońĺahliv√© uŇĺ√≠vanie vodomernej Ň°achty

Vodomern√° Ň°achta je vhodn√° na osadenie a kontrolu ńćerpadla, meracieho zariadenia a in√Ĺch technol√≥gi√≠ nevyhnutn√Ĺch pri realiz√°ci√≠ vodovodnej pr√≠pojky alebo armat√ļry inŇĺinierskych a k√°blov√Ĺch siet√≠. Vodomern√° Ň°achta je vyroben√° z kvalitn√©ho plastu, ktor√Ĺ prispieva k jej dlhorońćn√©mu bezpeńćn√©mu a spońĺahliv√©mu uŇĺ√≠vaniu. Vodomern√ļ Ň°achtu v√°m dod√°me spolu s vyhl√°sen√≠m o zhode parametrov s SK technick√Ĺm pos√ļden√≠m. Samozrejm√© s√ļ podklady potrebn√© k zriadeniu pr√≠pojky a n√°vod na mont√°Ňĺ. Pribal√≠me v√°m aj poch√īdzny poklop. NavyŇ°e kaŇĺd√° vodomern√° Ň°achta disponuje schod√≠kmi pre bezpeńćn√Ĺ a komfortn√Ĺ pr√≠stup.

vodomern√° Ň°achta

Vodomern√° Ň°achta S, M a L

Vodomern√° Ň°achta je v naŇ°ej ponuke zast√ļpen√° v troch v√ĹŇ°kov√Ĺch rad√°ch ‚Äď S (100×130 cm, 120×130 cm, 127×130 cm), M (100×150 cm, 120×150 cm, 127×150 cm, 150×150 cm) a L (127×180 cm). ҆tandardne je vodomern√° Ň°achta tvoren√° dvojicou prechodov pre vstup a v√Ĺstup. V pr√≠pade dohody v√°m ju vieme upraviŇ• na ńĺubovońĺn√Ĺ pońćet prechodov pre vstupn√© a v√Ĺstupn√© hadice. Vodomern√° Ň°achta je totiŇĺ individu√°lne prisp√īsobiteńĺn√° pre vodotesn√© prechody r√ļr a had√≠c. Zaiste ocen√≠te r√Ĺchle zapojenie a jednoduch√ļ manipul√°ciu, ku ktorej prispieva aj pomerne n√≠zka hmotnosŇ•. Dod√°me, Ňĺe vodomern√° Ň°achta spońĺahlivo chr√°ni darling, ńćerpadlo ńći vodomer. SamozrejmosŇ•ou je z√°ruka a moŇĺnosŇ• dopravy. Do n√°Ň°ho portf√≥lia spadaj√ļ aj plastov√© Ňĺumpy a n√°drŇĺe na vodu (daŇĺńŹov√ļ a √ļŇĺitkov√ļ), ale aj r√īzne atypick√© v√Ĺrobky (poklopy, sudy, skruŇĺe, kvetin√°ńće, ochrann√© kryty a i.).

Preńć√≠tajte si tieŇĺ: