Revízie elektroinštalácie – aký je ich význam a dôležitosť

revízie

Pravidelné revízie elektrických zariadení slúžia na preverenie ich stavu a bezpečnosti. V prípade úspešnej revízie sa smú naďalej spoľahlivo používať. Odborné revízie elektrických zariadení a elektroinštalácií vykonáva aj spoločnosť KREMIX plus, s. r. o.

Priebeh revízií

Revízie v našej réžii začínajú vstupnou kontrolou a vizuálnou prehliadkou s dôrazom na posúdenie použitých prvkov. Následne preveríme kompletnosť ich označenia, ako aj obvodov. Revízie slúžia aj na potvrdenie toho, či sú všetky komponenty elektroinštalácie správne nainštalované podľa technickej dokumentácie. Dôležité je skontrolovať, či elektroinštalácie, príp. elektrické zariadenie sú zapojené v súlade s platnými  bezpečnostnými a technickými normami. Naše revízie sa zameriavajú aj na kontrolu jednotlivých častí elektrického zariadenia. Ich poškodenie totiž môže viesť k nesprávnej funkčnosti zariadenia a ohrozeniu bezpečnosti (riziko požiaru či zranenia v dôsledku elektrického prúdu). Revízie končia vypracovaním a odovzdaním revíznej správy.

revízie

Revízie pod dohľadom skúsených expertov

Realizujeme revízie, opravy, výmeny a rekonštrukcie aj kompletné elektroinštalačné práce v obytných, obchodných a administratívnych priestoroch. Máme nielen odbornú kvalifikáciu, ale aj bohatú prax. Revízie vykonávame v Banskej Bystrici a s dôrazom na precíznosť, zodpovednosť, individuálny prístup aj korektnú komunikáciu. Pracujeme kvalitne, rýchlo a za rozumné ceny.  Revízie vždy vykonávajú naše tímy skúsených technikov, ktorí sa pri práci riadia príslušnými normami a vyhláškami. Revízie v našej réžii zahŕňajú najmä oblasť Banskej Bystrice a okolia. Realizujeme aj montáž, opravy a servis klimatizačných, chladiacich aj vzduchotechnických zariadení (tepelné čerpadlo, klimatizácia, vzduchotechnika) a vykurovania. Medzi naše služby patrí aj dezinfekcia klimatizácií a priestorov. V prípade záujmu vám radi vypracujeme cenovú ponuku.

Prečítajte si tiež: