Psychotesty pre vodičov – aby boli naše cesty bezpečnejšie

psychotesty pre vodičov

Článok v skratke:

Psychotesty pre vodičov odhalia nezodpovedného, bezohľadného či agresívneho šoféra.

Posudzujú psychické schopnosti šoféra aj jeho osobnostné vlastnosti, ktoré do istej miery vplývajú na jeho jazdu. A teda aj na bezpečnosť cestnej premávky.

Na čo slúžia psychotesty pre vodičov? Ich cieľom je odborné posúdenie schopností aj osobností šoférov. Psychotesty pre vodičov sú súčasťou slovenskej legislatívy. Podľa nej sú  povinné pre každého žiadateľa vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Pre koho ešte?

psychotesty pre vodičov

Kto musí absolvovať psychotesty pre vodičov?

Psychotesty pre vodičov sú povinnosťou pre každého držiteľa vodičského preukazu, a to v 5-ročnom intervale (po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky). Psychotesty pre vodičov hodnotia spôsobilosť šoférov. Ich úlohou je zistiť periférne vnímanie podnetov, pamäť, pozornosť pri záťaži, psychomotorické tempo aj úroveň reakčného času. Psychotesty pre vodičov taktiež odhalia senzomotorickú reaktivitu, koordináciu a ostatné schopnosti vodiča, ktoré majú vplyv na vedenie motorového vozidla. Psychotesty pre vodičov posudzujú aj individuálne osobnostné charakteristiky, ktoré istým spôsobom ovplyvňujú schopnosť vedenia vozidla. Možno spomenúť emocionálnu labilnosť, nekritické sebahodnotenie či nízku úroveň racionálnej regulácie správania.

Absolvovanie psychotestov pre vodičov pod dohľadom certifikovaných odborníkov

Psychotesty pre vodičov realizuje súkromné zdravotnícke zariadenie – psychologické centrum ProPsych, s. r. o. v Bratislave. Psychotesty pre vodičov (ako aj psychotesty do zamestnania, psychoterapia či psychotesty na zbrojný preukaz) prebiehajú v príjemnom prostredí. Zdôrazňujeme, že naše pracovisko spĺňa predpísané kritériá na vybavenie prístrojovou technikou (podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov). Psychotesty pre vodičov trvajú asi hodinu a prebiehajú v réžii certifikovaného dopravného psychológa. Na vyšetrenie je potrebné priniesť si so sebou občiansky a vodičský preukaz. Ak používate okuliare, nezabudnite si ich. Po absolvovaní psychologického vyšetrenia vám vystavíme doklad o psychickej spôsobilosti aj kartičku.

Na psychotesty pre vodičov či na psychologické vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky na čísle 0903 233 319.

Prečítajte si tiež: