FINSO: spońĺahliv√© krycie nepremokav√© plachty a autoplachty

krycie nepremokavé plachty
finso.sk

Pon√ļkame prvotriedne autoplachty a krycie nepremokav√© plachty, ako aj f√≥lie, sieŇ•oviny i hydroizol√°cie. Patr√≠me k l√≠drom v oblasti technick√Ĺch text√≠li√≠ a k najv√ĹznamnejŇ°√≠m producentom v√Ĺrobkov z kaŇ°√≠rovan√Ĺch PE f√≥li√≠ a PVC-PES materi√°lov, ako aj k dod√°vateńĺom jazierkov√Ĺch technol√≥gi√≠ na Slovensku.

Krycie nepremokavé plachty

Krycie nepremokav√© plachty do FINSO maj√ļ viac√ļńćelov√© vyuŇĺitie a s√ļ vhodn√© pre objekty r√īznych veńĺkost√≠. Vyr√°bame ich z tkanej polyetyl√©novej kaŇ°√≠rovej f√≥lie. Ich v√Ĺhodou je pomerne n√≠zka hmotnosŇ• a vynikaj√ļca odolnosŇ• vońći poveternostn√Ĺm podmienkam i neńćistot√°m. NaŇ°e krycie nepremokav√© plachty m√īŇĺu byŇ• dokonca pouŇĺit√© aj pri styku s potravinami. Vyznańćuj√ļ sa aj jednoduchou manipul√°ciou a opraviteńĺnosŇ•ou, a taktieŇĺ nie s√ļ n√°rońćn√© na skladovanie a √ļdrŇĺbu. S kryc√≠mi nepremokav√Ĺmi plachtami prikryjete doslova vŇ°etko, keńŹŇĺe ich vieme upraviŇ• na mieru podńĺa vaŇ°ich individu√°lnych poŇĺiadaviek a potrieb. Ochr√°nia vaŇ°e stroje, nar√ļban√© drevo, rozostavan√ļ stavbu, font√°nu ńći z√°hradn√Ĺ n√°bytok pred vodou, mrazom, kr√ļpami i zbytońćn√Ĺmi n√°nosmi prachu a Ň°piny.

krycie nepremokavé plachty

Autoplachty

Vyberajte z naŇ°ej bohatej ponuky kvalitn√Ĺch autoplachiet na rozlińćn√© druhy dopravn√Ĺch prostriedkov. NaŇ°e autoplachty spńļŇąaj√ļ poŇĺadovan√© bezpeńćnostn√© Ň°tandardy, ako aj dopravn√© a coln√© predpisy (a to aj pri prevoze n√°kladu mimo kraj√≠n E√ö). Autoplachty maj√ļ certifikovan√© reflexn√© znańćenie a hodia sa na vŇ°etky typ n√°vesov ńći nadstavieb. SamozrejmosŇ•ou je Ň°irok√© farebn√© portf√≥lio. Vo FINSO n√°jdete Ň°pińćkov√© coln√©, zhrŇąovacie a rolovacie autoplachty, ako aj autoplachty na vleńćky, vleky, lode i voz√≠ky ‚Äď tak√©to plachty dokonca v pr√≠pade z√°ujmu potlańć√≠me reklamou. Vieme zabezpeńćiŇ• aj autoplachty upraven√© presne podńĺa vaŇ°ich predst√°v. Chr√°Ňąte svoj vozov√Ĺ park i prev√°Ňĺan√Ĺ tovar. RieŇ°en√≠m s√ļ spońĺahliv√© autoplachty do FINSO.