Dôležitosť a bezpečné použitie CO2

CO2

Oxid uhličitý (chemické označenie CO2) má bohaté uplatnenie v rozmanitých odvetviach ako strojárstvo, hutníctvo, medicína, priemysel či potravinárstvo. Nakupujte ho pohodlne cez MESSER. Navštívte naše predajné miesta alebo si nechajte CO2 doručiť priamo do firmy.

CO2

Využitie CO2

Je ťažší ako vzduch, nehorľavý, nemá zápch a ani farbu – to sú základné charakteristiky CO2, skvapalneného plynu, ktorý je rozpustný vo vode. Tvorí ho dvojica atómov kyslíka a jeden atóm uhlíka. Vzniká pri oxidačných a spaľovacích procesoch v prírode a v mnohých oblastiach má nezastupiteľné miesto.

Pre zaujímavosť – vedeli ste, že CO2 tvorí o. i. aj náplň snehových hasiacich prístrojov alebo že je súčasťou tzv. suchého ľadu? V MESSER vám ponúkame CO2  pre vaše podnikanie a iné účely. Taktiež ak neviete, kde kúpiť argón či acetylén na zváranie, u nás ste na správnej adrese. Predávame aj suchý ľadpropán butánové fľaše. Naše produktové portfólio dopĺňa argón, dusík, kyslík, medicinálne plyny a vodík.

Najvyššia bezpečnosť pri skladovaní aj dodávaní CO2

CO2 ako plyn je pomerne citlivým materiálom. Aby sa udržala požadovaná nízka teplota jeho skvapalnenej formy, tak ho skladujeme v bezpečných zásobníkoch a aj v tepelne izolovaných kryogénnych nádobách s rôznymi kapacitami (nádoby v prípade záujmu ponúkame k prenájmu). Na bezpečnosť dbáme nielen pri skladovaní, ale aj odovzdaní CO2 našim zákazníkom. Preto CO2 dodávame v oceľových fľašiach vo viacerých veľkostných prevedeniach. Pozývame vás do našich odbytových stredísk (Bratislava, Šaľa, Košice, Žilina) alebo do pobočiek našich 64 partnerských predajcov po celom Slovensku.

CO2 si môžete objedať mailom, telefonicky i online. Nezabúdajte, že pri práci s CO2 je potrebné dodržiavať požadované bezpečnostné predpisy, a to vrátane používania vhodných ochranných pomôcok (napríklad rukavice). Vyhnete sa zbytočným úrazom. Kontaktujte nás pre viac informácií.